Adega
INICIO Radio-CERNA índice temático Índice temático RADIO CERNA 2008

Revista CERNA

Boton Cerna69

Outras publicacións

bannercadernos
PDF Imprimir Correo-e
Envia Índice temático RADIO CERNA 2008 a FaceBookEnvia Índice temático RADIO CERNA 2008 a Twitter
INDICE DOS MINIESPAZOS RADIOFÓNICOS DE RADIO CERNA

Ano 2008

31 Decembro: Flora (herba da Pampa) e o Espazo das Mil músicas (fantasía).
30 Decembro: Premio ao Bosque Ameazado 2008.
29 Decembro: O crecemento sostible das cidades.
26 Decembro: Fauna (zorro 2) e Patrimonio (palabra).
25 Decembro: Festivo.
24 Decembro: Informe 2008 do PR: empeora o estado dos ríos.
23 Decembro: Outro campo de golf en Rede Natura?!
22 Decembro: A xestión de residuos, mellor pero non o suficiente.
19 Decembro: Boletín informativo.
18 Decembro: O Nadal ecolóxico II.
17 Decembro: O Nadal ecolóxico I.
16 Decembro: Claves para afrontar a crise. Carlos Taibo.
15 Decembro: O papel dos movementos sociais ante a crise. Xabier Vence no FSGal.
12 Decembro: Boletín informativo.
11 Decembro: Emilio Fernández opina das Axendas 21 e dos núcleos.
10 Decembro: Avaliación da sostibilidade local. Os núcleos piloto.
09 Decembro: Balanzo ambiental 2008 de ADEGA.
05 Decembro: Boletín informativo.
04 Decembro: Lexislación (medio ambiente na Constitución) e toponimia (Sebe).
03 Decembro: Recuperar a soberanía alimentaria. Eric Holt.
02 Decembro: As causas da fame mundial. Eric Holt (experto en agroeconomía).
01 Decembro: Os mitos dos transxénicos. Margarida Silva (exdirixente de Quercus).28 Novembro: Boletín informativo.
27 Novembro: Flora (tintoreira), Concellos (Muras) e Toponimia (Balboa).
26 Novembro: A efectividade da bicicleta.
25 Novembro: Ríos Deva e Ribadil, agardando por unha solución.
24 Novembro: Utopías para Caminhar. As ecoaldeas.
21 Novembro: Boletín informativo.
20 Novembro: Terminoloxía ambiental (tipos agricultura).
19 Novembro: Fauna (inaquis hio) e o Espazo das mil músicas (txalaparta).
18 Novembro: O plan de xestión do lobo en Galiza
17 Novembro: O incerto futuro do lobo en Galiza.
14 Novembro: Boletín informativo.
13 Novembro: Flora (robínea), Patrimonio (sementeira) e Toponimia (Baleira).
12 Novembro: As Normas Hábitat. Incidencia no medio.
11 Novembro: “As montañas do Norte”. Documental sobre a Cordilleira Cantábrica.
10 Novembro: “O salario do silencio”. Filme sobre o conflito de Reganosa.
07 Novembro: Boletín informativo.
06 Novembro: Fauna (o pícaro raposo) e o Espazo das mil músicas (Bella Ciao).
05 Novembro: Solucións á erosión das praias galegas. CEDEX.
04 Novembro: A erosión das praias galegas. Causas. Datos do CEDEX.
03 Novembro: Debate sobre o Plano Acuícola.


31 Outubro: Boletín informativo.
30 Outubro: Apoio de ADEGA aos afectados polo lobo. Toponimia (Lobeira).
29 Outubro: Lexislación ambiental (contaminación electromagnética).
28 Outubro: Os bioplásticos ou plásticos biodegradábeis.
27 Outubro: Riscos de obras sobre o xacemento de Arealonga (Foz).
24 Outubro: Boletín informativo.
23 Outubro: Flora (plantas invasoras) e Patrimonio (a Nai Terra).
22 Outubro: A Universidade Rural Galega (URG).
21 Outubro: A posición dos alcaldes da Ribeira Sacra sobre proxectos hidroeléctricos novos.
20 Outubro: O “NON” da Xunta fronte as hidroeléctricas no Miño-Sil.
17 Outubro: Boletín informativo.
16 Outubro: Terminoloxía ambinetal (chans areosos) e Toponimia (Saíñas).
15 Outubro: Lexislación ambiental (Directiva Europea SEVESO).
14 Outubro: Gondomar e o Plano Vigo Íntegra.
13 Outubro: Oposición veciñal e ecoloxista ao Plano Vigo Íntegra.
10 Outubro: Boletín informativo.
09 Outubro: Fauna (víbora 2), Patrimonio (San Froilán) e Toponimia (Cervantes).
08 Outubro: Ideas sobre o Cambio Climático.
07 Outubro: Axenda 21 Local. Experiencia Guitiriz.
06 Outubro: Proxecto CLIGAL.
03 Outubro: Boletín informativo.
02 Outubro: Fauna (Víbora) e o Espazo das mil músicas (Astarot).
01 Outubro: Campaña Outono de Proxecto Ríos.


30 Setembro: O Tribunal Permanente dos Pobos. Luis Moita.
29 Setembro: Corrubendo, Espazo Natural de Interese Local. Por qué non?
26 Setembro: boletín informativo.
25 Setembro: Certificado ambiental internacional para a pesca, o MSC.
24 Setembro: O Porto de Celeiro quere un certificado ambiental.
23 Setembro: Abandono dos animais nos refuxios. Os Palleiros.
22 Setembro: Nova lei de protección e benestar animal para Galiza.
19 Setembro: Boletín informativo.
18 Setembro: Lexislación ambiental (a propiedade do mar).
17 Setembro: Fauna (Rá Santo Antón) e concellos (A Fonsagrada).
16 Setembro: Alternativa en Quilmas ao plano acuícola.
15 Setembro: Xuizo de Acuinor contra ADEGA.
12 Setembro: Boletín informativo.
11 Setembro: Clausura da exposición Art Natura.
10 Setembro: O negocio das embotelladoras: repercusións ambientais e economicas.
09 Setembro: A auga embotella fronte a auga de traída. 08 Setembro: Embotelladora de Serén (Friol).
05 Setembro: boletín informativo.
04 Setembro: Lexislación ambiental (Autorización Ambiental Integrada de ENCE).
03 Setembro: ConBici.
02 Setembro: A Masa Crítica en Galiza.
01 Setembro: As bicicletas, non só para o verán.


31 Xullo: Fauna (a carracha) e patrimonio (Galiza).
30 Xullo: Catástrofe no Eume. A resposta da Xunta. Toponimia (Salnés).
29 Xullo: Catástrofe no Eume.Consecuencias e medidas correctoras.
28 Xullo: Catástrofe no Eume. As causas do desastre.
25 Xullo: Festivo.
24 Xullo: Lexislación ambiental (humidais protexidos).
23 Xullo: Monitorización de cetáceos nos portos. CEMMA.
22 Xullo: Plano Director de Instalacións Náutico-deportivas de Galiza II.
21 Xullo: Plano Director de Instalacións Náutico-deportivas de Galiza I.
18 Xullo: Boletín informativo
17 Xullo: Consellos para a vida cotiá: residuos electrónicos.
16 Xullo: Saúde ambiental. Luis Díaz Cabanela.
15 Xullo: Os “bosques” galegos como sumidoiros de CO2.
14 Xullo: Galiza e o CO2
11 Xullo: Boletín informativo
10 Xullo: Fauna (ourizo cacho) e o Espazo das mil músicas (Deus que che criu).
09 Xullo: Novos proxectos na ría de Ribadeo. Posición veciñal.
08 Xullo: Novos proxectos na ría de Ribadeo. Portos de Galicia
07 Xullo: Novos proxectos na ría de Ribadeo. Posición ecoloxista.
04 Xullo: Boletín informativo.
03 Xullo: Terminoloxía ambiental (especies e hábitats)
02 Xullo: Enerxía (residuos urbanos) e Patrimonio (a música).
01 Xullo: Posición ecoloxista sobre as fontes de auga públicas.


30 Xuño: A potabilidade das fontes de auga públicas.
27 Xuño: Boletín informativo.
26 Xuño: Terminoloxía (familia).
25 Xuño: Lexislación ambiental (o transporte).
24 Xuño: O compost de miñoca. Un proxecto innovador en Galiza.
23 Xuño: Entrevista a Natalia Laíño, secretaria xeral de AGAMAR.
20 Xuño: Boletín informativo.
19 Xuño: Flora (xanzá) e fauna (cegoña).
18 Xuño: Educación sobre o cambio climático. Proxecto Climántica.
17 Xuño: A enerxía xeotérmica en Galiza.
16 Xuño: Parlamento de Galiza: modelo de eficiencia enerxética.
13 Xuño: Boletín informativo.
12 Xuño: Terminoloxía ambiental (augas 2).
11 Xuño: A Coruña. Exemplo de xestión ambiental nos municipios.
10 Xuño: Energy Practise: na busca da enerxía sostible nas cidades.
09 Xuño: I Encontro solar en Compostela.
06 Xuño: Boletín informativo.
05 Xuño: As vantaxes do tren e a súa situación en Galiza. X.C. Fernández.
04 Xuño: A sustentabilidade dos transportes nas cidades. Emilio Fernández.
03 Xuño: A saúde e o transporte. Luis Díaz.
02 Xuño: As infraestruturas do transporte e consecuencias socioeconomicas. X.M.Beiras.


30 Maio: Boletín informativo.
28 Maio: Lexislación Ambiental (“botellón”).
29 Maio: Día Mundial do Medio Ambiente.
27 Maio: Os coches “ecolóxicos”. Negocio do cambio climático.
26 Maio: Fauna (xoaniña) e o espazo das mil músicas (a derradeira negra sombra).
23 Maio: Boletín informativo.
22 Maio: Flora (pe de boi) e o espazo das mil música (a outra negra sombra).
21 Maio: Terminoloxía ambiental (a auga e as súas circunstancias I).
20 Maio: Asociación galega de custodia do territorio.
19 Maio: Vixianza do voluntariado en defensa do monte galego.
16 Maio: Boletín informativo.
15 Maio: Lexislación ambiental (residuos industriais, tóxicos e perigosos).
14 Maio: Tratamento dos NFU en Sogarisa.
13 Maio: Valorización enerxética de Neumáticos Fóra de Uso (NFU).
12 Maio: Sistemas Integrados de Xestión de Neumáticos Fóra de Uso en Galiza.
09 Maio: Boletín informativo.
08 Maio: Fauna (algaria) e o Espazo das mil músicas (santo).
07 Maio: Terminoloxía ambiental (residuos).
06 Maio: Arte e Natureza (Xurxo de Vivero).
05 Maio: Reganosa: evolución da actividade.
02 Maio: Enerxías alternativas ( a solar) e o Espazo das Mil Músicas (sombra negra).


30 Abril: Fauna (o merlo) e flora (bosque de ribeira).
29 Abril: Educación ambiental e Cambio Climático (Foro de Zaragoza).
28 Abril: Educación ambiental e a Auga (Foro de Málaga).
25 Abril: Boletín informativo.
24 Abril: Terminoloxía ambiental (os minerais).
23 Abril: Lexislación ambiental (lei galega da paisaxe).
22 Abril: Os Grupos de Desenvolvemento Rural en Galiza.
21 Abril: O LEADER en Galiza.
18 Abril: Boletín informativo
17 Abril: Fogares Verdes.
16 Abril: Plataforma antitransxénicos en Galiza.
15 Abril: Ensaios de cultivos transxénicos en Galiza.
14 Abril: Caso Chandrexa de Queixa. A minicentral do alcalde.
11 Abril: Boletín informativo.
10 Abril: Fauna (píntega) e flora (nogueira).
09 Abril: Lexislación ambiental (RAMINP) e toponimia (Pombal).
08 Abril: Novas teconoloxías aplicadas á fertilidade da terra.
07 Abril: Os riscos das futuras lagoas de Meirama e As Pontes.
04 Abril: Boletín informativo.
03 Abril: Terminoloxía ambiental (bio) e Flora (herba luisa).
02 Abril: Lexislación ambiental (Lei do Patriomino natural e biodiversidade).
01 Abril: Proxecto Aldea Verde de ADEGA.


31 Marzo: Educación ambiental no rural galego. As Xestas. As Corcerizas.
28 Marzo: Boletín informativo.
27 Marzo: Espazos protexidos (LIC Enciña da Lastra) e Espazo das mil músicas.
26 Marzo: Enerxías alternativas (biocombustibles) e Flora (a xesta).
25 Marzo: O turismo: unha das oportunidades de montaña.
24 Marzo: Políticas comunitarias nas montañas.
18 Marzo: Os mitos da Rede Natura II.
17 Marzo: Os mitos da Rede Natura I.
14 Marzo: Boletín informativo.
13 Marzo: Flora (torbisco), fauna (polbo 2) e concellos (Láncara).
12 Marzo: A saúde do patrimonio NATURAL (Felipe Senén).
11 Marzo: A saúde do patrimonio CULTURAL galego (Felipe Senén).
10 Marzo: As hortas urbanas. Modelo de futuro.
07 Marzo: Boletín informativo.
06 Marzo: Terminoloxía ambiental (silvicultura).
05 Marzo: Lexislación ambiental (a depuración das augas).
04 Marzo: Unha lousa sobre o Courel. O documental.
03 Marzo: As barcas do Miño.


29 Febreiro: Boletín informativo
28 Febreiro: Fauna (polbo 1) e espazo das mil músicas (Avril).
27 Febreiro: Lexislación ambiental (as talas incontroladas).
26 Febreiro: Patrimonio cultural: O Entroido.
25 Febreiro: A ordenación do territorio e economía. X.M. Beiras Torrón.
22 Febreiro: Boletín informativo.
21 Febreiro: Terminoloxía ambiental (Lugares de cultivo)
20 Febreiro: Os roteirríos 2008 (Proxecto Ríos)
19 Febreiro: A influenza do lobo sobre o cabalo de monte.
18 Febreiro: A presenza do lobo e indemnizacións por danos.
15 Febreiro: Boletín informativo.
14 Febreiro: Floraruda), patrimonio (Caldaloba) e toponimia (Barreiros)
13 Febreiro: Fauna (foca 2) e Enerxías alternativas (Cambio climático)
12 Febreiro: O contrato de explotación sustentable.
11 Febreiro: Al Gore en Galiza.
08 Febreiro: Boletín informativo.
07 Febreiro: Consellos para a vida cotiá (aforro de auga)
06 Febreiro: Plan de aproveitamento da biomasa forestal. D.X. de Montes (2)
05 Febreiro: Plan de aproveitamento da biomasa forestal. D.X. de Montes (1)
04 Febreiro: Adega opina sobre o aproveitamento da biomasa.
01 Febreiro: Boletín informativo.


31 Xaneiro: Fauna (foca 1), toponimia (escoureda) e o Espazo das mil músicas.
30 Xaneiro: “Prestige. Crónica negra dun modelo enerxético insostible”.
29 Xaneiro: A ordenación das cidades: Infraestruturas e o medio. Lugo.
28 Xaneiro: A ordenación das cidades: a expansión urbanística de Vigo.
25 Xaneiro: boletín informativo.
24 Xaneiro: Lexislación ambiental (ordenación do territorio).
23 Xaneiro: Os biocombustibles no Sur.
22 Xaneiro: Millo transxénico no Sur (en Colombia).
21 Xaneiro: O millo transxénico en Europa e en España.
18 Xaneiro: Boletín informativo.
17 Xaneiro: Lexislación ambiental (antenas de telefonía móbil).
16 Xaneiro: Terminoloxía ambiental (inverno e hibernación).
15 Xaneiro: A caza do raposo. Servizo de caza da Consellaría de Medio Ambiente.
14 Xaneiro: A caza do raposo. Matar por matar, NON.
11 Xaneiro: boletín informativo.
10 Xaneiro: Fauna (a perdiz) e o Espazo das mil música (“ora et labora”).
09 Xaneiro: Lexislación ambiental (augas minerais e termais).
08 Xaneiro: Patrimonio ameazado: o castro de Atalaia (San Cibrao)07 Xaneiro: Patrimonio ameazado: o círculo lítico do Bidueiral (As Pontes)
04 Xaneiro: Boletín informativo.
03 Xaneiro: Terminoloxía ambiental (os nomes das flores).
02 Xaneiro: Patrimonio (O Courel) e Espazos protexidos (LIC do Río Eo).
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 


ADEGA