Adega
INICIO Programas / Proxectos Proxecto Tecnolóxico e Educativo sobre Depuración Natural e Sustentábel de Augas Residuais
Proxecto Tecnolóxico e Educativo sobre Depuración Natural e Sustentábel de Augas Residuais PDF Imprimir Correo-e
Indexar artigo
Proxecto Tecnolóxico e Educativo sobre Depuración Natural e Sustentábel de Augas Residuais
Páxina 02
Páxina 03
Todas as páxinas
Envia Proxecto Tecnolóxico e Educativo sobre Depuración Natural e Sustentábel de Augas Residuais a FaceBookEnvia Proxecto Tecnolóxico e Educativo sobre Depuración Natural e Sustentábel de Augas Residuais a Twitter
la_caixa.gifO proxecto educativo consiste na construcción e utilización dunha instalación de depuración natural, ubicada na Estación de tratamento de augas residuais da Silvouta como un equipamento de educación ambiental sobre a problemática da contaminación da auga e as alternativas de depuración das augas residuais (dixestor anaerobio + zona húmida versus o sistema de tratamento tradicional da propia EDAR da Silvouta).
Este programa está financiado por La Caixa e conta coa colaboración da UDC e o Concello de Compostela.

depuradora_anaerobia_0204.jpg

Os antecedentes deste programa teñen unha raiz doble: por un lado está o desenvolvemento de tecnoloxías sustentabeis e de baixo custo para a depuración de augas residuais urbanas levado a cabo polo equipo de investigación en Enxenería ambiental da Universidade da Coruña, do que é investigador principal Manuel Soto Castiñeira. Esta tecnoloxía xa se atopa consolidada e a asociación ADEGA leva realizadas actuación para a sua difusión (publicacións en Cerna e en ADEGA-Cadernos).

Por outra banda, o proxecto de Depuración por humidal enmarcase dentro da programación de educación ambiental que Adega ven desenvolvendo durante os últimos anos. Neste programa as actividades relacionadas coa auga, a sua contaminación e depuración tiveron unha demanda preferente e crecente (mais de 1000 escolares se achegaron a dita problemática nos anos 2002 e 2003).

dixestor.jpg O contexto no que se desenvolve este proxecto é o que emana da Estratexia Galega de Educación Ambiental (EGEA), na que Adega participou activamente na sua fase de consulta pública aportando as suas consideracións e alegacións. Neste documento estratexico para o desenvolvemento da Educación Ambiental en Galiza explicítase que un dos principais problemas ambientais de ámbito galego é a contaminación das augas sobre o que se di “durantes as últimas décadas produciuse un empeoramento na calidade das augas continentais e mariñas, máis acusado nalgunhas zonas, ocasionando principalmente polo aumento dos vertidos de augas residuais urbanas e industriais” pax 42.

O proxecto educativo consiste na utilización da instalación de depuración natural, ubicada na Estación de tratamento de augas residuais da Silvouta como un equipamento de educación ambiental sobre a problemática da contaminación da auga e as alternativas de depuración das augas residuais (dixestor anaerobio + zona húmida versus o sistema de tratamento tradicional da propia EDAR da Silvouta).

humidal.jpg Proxectanse a impartición de 60 charlas informativas e a visita de 200 grupos as instalacións, ao longo de dous anos escolares, do mesmo xeito no segundo ano elaborarase e dsitribuirase unha guía de depuración natural que ampliará e afianzará a difusión do proxecto.

Para a comunicación do proxecto editouse un cartaz e dípticos informativos sobre as actividades. 


ADEGA