Adega
INICIO Faite socio/a

Formulario de alta como socio/a de ADEGA

O teu apoio como socio/a faranos máis fortes. Participando en ADEGA contribuirás a que o ecoloxismo e a defensa do medio ambiente sexa máis influínte, apoiarás unha vía alternativa de desenvolvemento ecolóxico, loitarás contra a contaminación dos ríos e dos mares, do solo e do ar e favorecerás a conservación dos espazos naturais, da flora e da fauna. Alén disto, como socio/a de ADEGA, quedarás subscrito á revista trimestral CERNA (revista galega de medio ambiente e ecoloxía) e aos materiais que editemos (folletos, calendarios, etc.), gozarás de interesantes descontos nas actividades non gratuítas de ADEGA (roteiros, xornadas,...), obterás unha redución do 50% na subscrición aos ADEGA Cadernos e poderás acceder ao fondo de documentación dispoñíbel na Asociación.
Apelidos e nome:
NIF:
Enderezo:
Código Postal:
Cidade:
Correo-e:
Teléfono:
Profesión:
Datos Persoais:
Escolle a cota que desexes:
O socio/a de ADEGA queda subscrito gratuitamente a CERNA, a revista de ecoloxía e medio ambiente. Indícanos se queres recibir a edición impresa:
Datos Bancarios:
Banco:
Sucursal:
Nº de conta (20 díxitos):
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumprimento do artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os seus Datos Persoais, que se atopan nas nosas Bases de Datos, recadados co seu consentimento, forman parte dun ficheiro automatizado sometido á Axencia Española de Protección de Datos. Estes datos soamente serán utilizados para realizar unha correcta xestión das nosas actividades como ONGl. Se o desexan, poderán exercitar en todo momento os dereitos de acceso, rectificación, cancelación, e no seu caso, o de oposición, remitindo un correo electrónico ao enderezo adega@adega.gal


ADEGA