Revista CERNA

Artigos de Residuos. Revista CERNA, medio ambiente e ecoloxismo da man de ADEGA

Compostar para mellorar

María Amigo Regueiro

CERNA Nº 89 - Cabalos Salvaxes en Galiza

Páx. 30-32

Os residuos levan sendo ao longo da historia unha problemática ambiental a nivel global. Isto tamén inclúe Galiza, territorio histórico rural que foi abandonando as prácticas de economía circular, de xeito que se volveu ineficiente na xestión do lixo. Se a metade dos residuos xerados nun fogar son biorresiduos e estes son compostados in situ,temos diante unha oportunidade de éxito asegurado; sempre que os proxectos conten con recursos materiais e humanos e coa imprescindible presenza da figura da mestra/e composteira/o. Este posto de traballo representa unha oportunidade de emprego local e de inclusión social dos colectivos máis vulnerables.

O modelo de xestión de residuos Proxecto Re Allariz

Bernardo Varela e Xosé Romero

CERNA Nº 89 - Cabalos Salvaxes en Galiza

Páx. 33-34

Botando unha ollada cara atrás podemos lembrar aquel 2016 no que en Allariz comezamos un ilusionante ecomplexo proxecto co obxectivo de pór en marcha un sistema de recollida separada e compostaxe da materiaorgánica. Hoxe podemos dicir que Concello, veciñanza e sector comercial fixemos importantes avances que napráctica supoñen que case teñamos acadado o obxectivo marcado pola Unión Europea para o 2020 dun 50% detaxa de recuperación. Ao mesmo tempo, isto fainos reflexionar sobre a dificultade de conseguir o 80% posible.

Revitaliza, unha aposta pola economía circular en Pontevedra

María Martínez Abraldes

CERNA Nº 89 - Cabalos Salvaxes en Galiza

Páx. 35-37

A Deputación de Pontevedra vén de poñer en marcha unha liña de plantas de agrocompostaxe, ademais de continuar o traballo en compostaxe domiciliaria e comunitaria iniciado xa en 2015. Outra novidade é que se está a impulsar a creación dun corpo provincial de control e vixilancia de residuos.

ADEGA forma a preto de 100 persoas mestría en compostaxe

Itzíar Díaz

CERNA Nº 87 - Espazos protexidos e conservación de aves

Páx. 37-38

Entre 80 e 100 persoas formaranse con ADEGA a través do “Curso Técnico de Compostaxe Descentralizada” que terá lugar en catro vilas galegas como parte da estratexia de fomento do "emprego verde". A formación capacita para o desempeño dun perfil laboral completo e competente na xestión de materia orgánica e desenvolvemento de campañas de divulgación e concienciación sobre compostaxe

A contaminación plástica dos nosos mares e océanos. Unha visión desde Galiza

Jesús Gago Piñeiro

CERNA Nº 86 - Especial Vaga eólica II

Páx. 29-30

Nos úlltimos anos a comunidade científica internacional alertou sobre a problemática ambiental relacionada co aumento dramático da entrada e persistencia de materiais plásticos no medio mariño. A presenza de plásticos no ambiente é algo habitual. Basta dar un paseo por calquera praia ou paraxe natural para atopalos en diversas formas e tipos, desde botellas de auga ata bolsas.

SOGAMA e a COVID-19

Redacción Cerna

CERNA Nº 84 - Eólica mariña, unha alternativa?

Páx. 34

A Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama) é a empresa xestora das fraccións resto e envases lixeiros da maior parte dos concellos galegos. Segundo informa a propia empresa, a pandemia e o confinamento provocaron cambios no tipo e volume de residuos recollidos pola súa parte, que tamén colaborou no proceso de recollida, traslado e tratamento do refugallo de baixo risco procedente do Servizo Galego de Saúde (Sergas), cuxo destino foi a planta incineradora de Cerceda.

Revista CERNA
Avenida de Castelao, 20-Baixo 15704 Santiago de Compostela
Tlf/Fax: 981 570 099 Email:cerna@adega.gal
Edición: Ronda Fontiñas, 180 Entrechán. 27002 Lugo
Tlf: 982 240 299 Email: cerna@adega.gal