Revista CERNA

Inicio / Números anteriores / CERNA Nº 56 - .

Outono 2008

CERNA Nº 56 - .

Artigos da revista CERNA Nº 56

Entrevista a Luís Díaz Cabanela

Entrevistado por Belén Rodríguez

Páx. 16 - 17

Luís Díaz Cabanela, médico e ten un Mestrado en Toxicoloxía. Como Vogal de Saúde Ambiental de ADEGA, foi un dos primeiro en alertar dos perigos de manipular o chapapote durante a marea negra do Prestige. A incidencia da descarga do carbón no peirao de A Coruña, impacto do flúor na zona de San Cibrao, ou o impacto da urbanización na Costa galega son algúns dos traballos nos que se ocupa.

A contaminación electromagnética. Un risco imposto polas operadoras ante a desidia das administracións

Fins Eirexas

Páx. 18 - 20

Nos últimos anos temos asistido a unha incontrolada proliferación no medio rural e urbano dunha serie de infraestruturas, de estacións de GSM, DCS, LMDS, UMTS, dispolos repetidores, antenas de alta ganancia, picocélulas e microantenas, radioenlaces, etc., ou os novos sistemas Wi-Fi. Isto ten provocado un aumento da contaminación electromagnética que non acada unha rápida resposta por parte das administracións encargadas de garantir a saúde ambiental e cidadá fronte os posíbeis efectos destas radiacións. O poder económico dos operadores de telecomunicacións e o peso do lobby das microondas ten provocado que política dos feitos consumados e da permisividade rexan o proceder do goberno a hora de controlar o desenvolvemento destas tecnoloxías.

As Pontes: un regalo envelenado

Xoán Ramón Vidal Romaní

Páx. 22 - 24

A nova lagoa artificial que se creou a partir da antiga mina de lignitos de As Pontes agocha un segredo, o xacemento foi preservado nun espazo situado baixo unha enorme falla inversa paralela a Costa Cantábrica. Esta falla activa provoca sismos relativamente frecuentes que non supoñen perigo para a poboación, máis o cambio de sedimentos que había no xacemento por auga cambia as consecuencias do sismo, que serían un pequeno tsunami dentro da propia lagoa. A isto hai que sumar a acidificación de tódalas augas da zona das Pontes xa que a lagoa provocará a recuperación dos antigos acuíferos que intercambiarán auga coa propia lagoa.

Uso da enerxía solar na UDC. Instalacións solares térmicas

Xesús Giz

Páx. 26 - 28

Neste artigo centrarémonos nas instalacións solares térmicas explicando máis polo miúdo esta tecnoloxía, para despois pasar a detallar, a modo de exemplo, unha instalación que se ven de rematar nun edificio da universidade da Coruña.

Plans de ordenamento urbano

Lois Manoel Toirán

Páx. 30 - 31

Os PXOUs ou PXOMs son os Plans Xerais de Ordenación Urbana ou Municipal, un instrumento do que dispoñen os concellos para, moito máis aló de ordenar o crecemento urbanístico ou o desenvolvemento rural, a ordenación do territorio: cales van ser os seus usos, incluíndo temas esenciais como economía, medio ambiente, infraestruturas, etnografía… ou mesmo a calidade de vida da veciñanza. Paralelamente leva consigo unha normativa que rexerá as futuras actuacións.

Paisaxe – Paisanaxe en Galiza: destrución da identidade

Felipe Senén

Páx. 32 - 33

Galiza coa súa característica paisaxe formada pola interacción dos homes coas particularidades do noso país, atópase en perigo pola desfeita especulación sobre os recursos de todos que enriquecen a uns poucos e desaparecen ante a permisividade da administración despreocupada, pendente de mantelo statu quo.

Revista CERNA
Avenida de Castelao, 20-Baixo 15704 Santiago de Compostela
Tlf/Fax: 981 570 099 Email:cerna@adega.gal
Edición: Ronda Fontiñas, 180 Entrechán. 27002 Lugo
Tlf: 982 240 299 Email: cerna@adega.gal