ADEGA

Inicio / Proxectos / O lixo desde o teu concello

O lixo desde o teu concello

A Mancomunidade de Concellos Serra do Barbanza conta cun sistema organizativo propio coa fin de poñer en marcha un Plan de xestión de R.S.U. nos Concellos de Brión, Lousame, Noia e Porto do Son, baseado nos principios medio ambientais dos 3 RRR: Reducir, Reutilizar e Reciclar.

“O lixo dende o teu concello” é un programa educativo e de motivación social deseñado pola Mancomunidade da Serra do Barbanza.

Obxectivos:

 • Dar a coñecer a problemática dos residuos.
 • Fomentar actitudes de respecto e coidado do entorno.
 • Promover, en diversos ámbitos (centros de ensino, asociacións...) a toma de conciencia dos problemas medioambientais.
 • Desenvolver un espírito crítico fronte aos problemas que ocasiona o consumo de produtos con exceso de embalaxes, dun so uso, ou que precisen dun longo transporte dende o lugar onde se producen.
 • Expoñer outro tipo de consumo que respecte a estratexia dos tres R (reducción, reutilización e reciclaxe) .
 • Facilitar o coñecemento do funcionamento dos servicios e técnicas que se aplicarán na xestión dos R.S.U. na Mancomunidade da Serra do Barbanza.

Contidos:

 • Problemas e repercusións ecolóxicas da producción de residuos.
 • Os 3 R. Reducir, Reusar e Reciclar.
 • Compoñentes do lixo, importancia e valor da cada un deles.
 • Sistemas de xestión de residuos: recollida, transporte e tratamento.
 • Proceso de reciclaxe dalgúns compoñentes dos R.S.U.
 • A compostaxe da materia orgánica.
 • Utilización dos diversos contedores para unha recollida selectiva e reciclaxe de residuos.
 • Consumo e residuos

Metodoloxía:

Proponse unha programación de actividades, xunto con materiais de consulta sobre a grave problemática do lixo e as posibles solucións.

A sociedade (escola, asociacións de veciños/as, culturais, etc) non poden permanecer á marxe das problemáticas ambientais asociadas ao seu contorno, e hoxe o lixo é un dos grandes problemas da nosa sociedade.

O desenvolvemento do programa segue unha metodoloxía activa e participativa que pretende achegar a temática dos residuos a tódolos ámbitos da sociedade, para que esta perciba as implicacións sociais, naturais e económicas do lixo.

Ofértanse para isto un amplo programa de actividades no que elixir aquelas que mellor se axusten as súas características, entre as que están, charlas, obradorios, saídas, etc.

A flexibilidade do programa permite que cada centro ou asociación (dependendo do nivel educativo) valore as situacións dos participantes  e acomode e elixa as actividades e recursos que desexa aplicar.Actividades:

Para poder realizar este programa poderase contar con:

Vídeo da planta de Lousame.

Educadores ambientais que realizaran diferentes charlas e obradoiros sobre:

 1. Residuos e consumo.
 2. Análise da bolsa do lixo.
 3. Obradoiro de elaboración de materias substitutos aos produtos tóxicos do fogar.
 4. Obradoiro de fabricación de xoguetes a partir de residuos.
 5. Obradoiro de compostaxe a partires de composteiros individuais.
 6. Construcción dun composteiro caseiro ou comunitario (colexio, comunidade de veciños, etc).
 7. Obradoiro de reciclaxe de papel: elaboración.
 8. Obradoiro de reciclaxe de papel: aplicación.
 9. Xogos do lixo.
 10. Ecoauditoría de residuos.
 11. Charlas e visitas as instalacións da planta de Lousame
Ademais pódese solicitar un proxecto para ambientalizar e xestionar correctamente os residuos durante calquera evento organizado por unha asociación ou o concello. Dende un magosto até unhas festas patronais, é unha ocasión única para visibilizar unha correcta xestión de resdiuos, dar exemplo e participar na solución á problemática da contaminación polo lixo.


Descargas

ADEGA / Asociación para a defensa ecolóxica de Galiza
Travesa dos Basquiños, 9-Baixo 15704 Santiago de Compostela
Tlf/Fax: 981 570 099 Email: adega@adega.gal