Revista CERNA

Artigos de Enerxía e cambio climático. Revista CERNA, medio ambiente e ecoloxismo da man de ADEGA

OS NOSOS ESPAZOS: Atentados ecolóxicos: un panorama diario

Anxo Moure e Ramón Varela Díaz

CERNA Nº 3 - -

Páx. 16-18

O val glaciar do Censa e o Pico Sacro, dous reductos de incalculable valor histórico, cultural e biolóxico están a ser obxecto de sendos atentados ecolóxicos, unha vez máis, debido ó sector industrial extractivista.

Nosa Enxerxía SCG, no camiño do novo modelo enerxético

Pablo Álvarez

CERNA Nº 76 - Espectáculos con animais

Páx. 42-43

O proxecto da cooperativa enerxética Nosa Enerxía S.C.G. segue percorrendo o camiño para acadar un cambio de modelo enerxético e democratizar o acceso á enerxía renovábel e a unha economía verde. A día de hoxe, a cooperativa xa conta con máis de 225 persoas socias e copropietarias da súa propia compañía enerxética. Como entidade comercializadora de enerxía eléctrica supera os 160 contratos no noso país.

Cumio de París: cinismo e mercado

Ramón Varela Díaz

CERNA Nº 75 - E despois do Cumio de París, que?

Páx. 5-7

O Cumio do Clima ocultou que son só 10 os países que emiten o 72% dos gases de efecto invernadoiro (GEI) e que só China emite o 25% do total. Moitos gobernos mantiveron unha postura cínica ao seguir a favorecer os intereses da explotación de areas e lousas bituminosas, dar subvencións multimillonarias á enerxía de combustíbeis fósiles (510.000 millóns de dólares en 2014), e salvagardar os intereses privados ligados aos fondos de inversión. Os obxectivos de redución de emisións presentados en París elevarían a temperatura media en tres ou catro graos, mentres afirman que o incremento se mantería por debaixo dos dous graos. E cal é o papel de Galiza? Emitimos case o 9% dos GEI de todo o Estado español, debido principalmenteás centrais térmicas, refinería, plantas de aluminio e ferroaliaxes.

Entrevista a Xavier Labandeira

Por Belén Rodríguez / CERNA

CERNA Nº 75 - E despois do Cumio de París, que?

Páx. 8-11

Xavier Labandeira é Catedrático de Economía Aplicada da Universidade de Vigo, e tamén é catedrático no European University Institute de Florencia. Ademais foi autor líder do IPCC, o Grupo Intergubernamental sobre Cambio climático da ONU, para a elaboración do Quinto Informe de avaliación sobre o quecemento global. Este amplo currículo convérteo nunha das voces galegas que mellor pode interpretar os resultados do Cumio climático de París, o COP21, onde as grandes potencias do mundo se citaron para elaborar unha folla de ruta contra o Cambio Climático.

As auditorías enerxéticas na normativa española

Fernando Blanco Silva

CERNA Nº 75 - E despois do Cumio de París, que?

Páx. 46-47

O derradeiro 13 de febreiro publicouse o “Real Decreto 56/2016 polo que se traspón a Directiva 2012/27/UE relativa á eficiencia enerxética, no referente a auditorías enerxéticas, acreditación de provedores de servizos e auditores enerxéticos e promoción da eficiencia da subministración de enerxía”. Este RD busca a redución das emisións de gases de efecto invernadoiro aplicandoa eficiencia enerxética, para o que establece distintas ferramentas. O presente artigo analiza e valora esta norma, considerando a súa insuficiencia á hora de implantar os procesos de xestión enerxética nas empresas e administración pública estatal.

A acidificación oceánica: o outro problema do CO2

Maribel I. García-Ibáñez

CERNA Nº 74 - Seguimento de hérpetos

Páx. 25-27

A atmosfera terrestre contén gases que absorben a radiación infravermella, os cales son coñecidos como gases de efecto invernadoiro. Entre eles destaca o dióxido de carbono (CO2) xa que as actividades humanas teñen vido a aumentar gradualmente a súa concentración na atmosfera desde a Revolución Industrial (1750). Porén, non todo o CO2 antropoxénico (de orixe humana) permaneceu na atmosfera, parte del foi absorbido polo océano e pola biosfera terrestre, minorando deste xeito o aumento do CO2 atmosférico e, polo tanto, o quecemento debido a este gas. Pero esta absorción polo océano levou a unhaserie de cambios químicos coñecidos colectivamente como “acidificación oceánica”, entre os que se inclúen a diminución do pH e o aumento da disolución do carbonato cálcico, compoñente fundamental das cunchas dos organismos mariños. Estes cambios poden modificar os principais ciclos bioxeoquímicos mariños, polo que a acidificación oceánica ten o potencialde afectar dramaticamente a organismos e a ecosistemas mariños.

Revista CERNA
Travesa de Basquiños, nº 9 baixo. 15704 Santiago de Compostela
Tlf/Fax: 981 570 099 Email:cerna@adega.gal
Edición: Ronda Fontiñas, 180 Entrechán. 27002 Lugo
Tlf: 982 240 299 Email: cerna@adega.gal