Revista CERNA

Buscador

Formulario de busca

En defensa da Terra

Cerna/Redacción

CERNA Nº 24-25 - -

Páx. 4

A manifestación do 7 de xuño contou cunha numerosa preséncia e apoio, tanto de membros de colectivos afectados por algún problema ambiental urxente como de persoas concienciadas polo problema xeral de degradación ambiental no noso pais e a nivel planetário.

O teu buzón

Cerna/Redacción

CERNA Nº 24-25 - -

Páx. 5

Minicentrais no Caurel e Tren de Retraso Diário (TRD)

As Turbeiras, um dos ecossistemas mais singulares da Galiza

Santiago Ortiz

CERNA Nº 24-25 - -

Páx. 6-7-8

As turbeiras son un tipo de ecosistema moi común na Galiza. Tamém se coñecen como humedais turfólios, sistemas higroturbosos ou, mais popularmente, como brañas - término este que tamém se utiliza para denominar outros tipos de humedais.

Primeiro, Segundo, Terceiro mundo: a que mundo pertencemos?

Luis Carlos Cachafeiro Chamosa

CERNA Nº 24-25 - -

Páx. 9

Esta pregunta parece innecesaria pois non debía haber dúbida de que estamos en Europa e polo tanto estamos no primeiro mundo. Esto faise evidente se ollamos para os parámetros estándar como PIB, número de teléfonos e tamém porcentaxe de individuos no umbral de pobreza, tipo de enfermidades, estamos moi lonxe dos países do tercero mundo. Polo tanto parece claro en cal dos mundo estamos.

Rios para a vida

Xosé Veiras García

CERNA Nº 24-25 - -

Páx. 10-11

A densa e extensa rede fluvial galega é unha das máis interesantes de Europa. Porén, durante as últimas décadas está a sofrer un importante proceso de degradación que ainda non foi atallado.

Os fentos raros e amezados da Galiza. Importancia do parque natural das Fragas do Eume para a súa conservación

Luis García Quintanilla , Javier Amigo Vázquez

CERNA Nº 24-25 - -

Páx. 12-13

Os pteridófitos ou fentos son plantas con tecido vascular, que producen esporas, carecendo de sementes e de flores. Un exemplo que todo o mundo coñece é o fento macho, que ocupa enormes extensións na Galiza nos sotobosques dos cultivos florestais de eucalipto e piñeiro.

Revista CERNA
Travesa de Basquiños, nº 9 baixo. 15704 Santiago de Compostela
Tlf/Fax: 981 570 099 Email:cerna@adega.gal
Edición: Ronda Fontiñas, 180 Entrechán. 27002 Lugo
Tlf: 982 240 299 Email: cerna@adega.gal