Revista CERNA

Inicio / Números anteriores / CERNA Nº 34 - -

Inverno 2002

CERNA Nº 34 - -

Artigos da revista CERNA Nº 34

Que aconteceu o 4 de Outubro?

Virxinia Rodríguez

Páx. 9

Artigo de opinión sobre actos de violencia indiscriminada sobre o pobo onde a guerra non é a solución.

Novos recheos na Ría de Vigo

María Xosé Vázquez Rodríguez

Páx. 10-11

Se un habitante da Gallaecia Romana viaxase ó noso tempo e visitase a zona de Vigo, entre o Areal e O Berbés, atoparíase con que non queda nin un centímetro da costa tal e como el a coñeceu. O resto presenta un perfil artificial, modelado por e para o ser humano. Malia os efectos negativos dos recheos realizados, asistimos a unha proliferación de proxectos que supoñen novos aterramentos. O máis inmediato é o proxecto de ampliación do peirao do Areal, no Porto de Vigo, obxecto dunha forte contestación social.

A sustentabilidade nos concellos

Xosé Veiras García

Páx. 12-13

Os Concellos deben xogar un papel destacado na promoción da sustentabilidade a nivel local. A Axenda 21 Local é un valioso instrumento ao que poden recorrer para mellorar a situación ambiental, fomentar o desenvolvemento ecoloxicamente sustentábel e fortalecer a democracia. Son xa moitos Concellos en todo o mundo que están a aplicar Axendas 21 Locais. No noso país, aínda que polo de agora moi timidamente, tamén se iniciaron procesos de Axenda 21 Local.

A Axenda 21 en Santiago de Compostela

Elvira Cienfuegos

Páx. 14

O 27 de Abril de 2000 o Concello de Santiago de Compostela acordou en sesión plenaria sumarse á Carta das Cidades e Vilas Europeas para a Sustentabilidade (Carta de Aalborg), asumindo como propios os criterios de actuación contidos nela e comprometéndose, entre outros obxectivos, a iniciar un proceso de elaboración dunha Axenda 21 Local (A21L). Preveuse, nesta liña, a realización dunha auditoría ambiental que permitise coñecer en profundidade os problemas ambientais do municipio e identificar as vías para a súa resolución, de cara a establecer un plan de acción ambiental; e acordouse asimesmo á creación dun Consello Sectorial de Medio Ambiente que servise de canle de debate, participación e consecución de maior número de sinerxias positivas.

A ánalise de ciclo de vida (I)

G. Feijoo Costa e M.T. Moreira Vilar

Páx. 15-17

Expóñense os novos conceptos ambientais derivados daquelas normas e directivas europeas que promoven a prevención e a xestión ambiental frente ós tradicionais tratamentos fin de liña como única aproximación. Asimesmo, defínese e avalíase a metodoloxía da análise de ciclo de vida, unha desas novas ferramentas de xestión ambiental. Nunha segunda parte deste artigo, ilustraremos a súa aplicación nun caso práctico, o dos envases PVC e PET.

Itoiz, desfeita ambiental e represión

Valeri Estéban i San Julian

Páx. 18-20

O pasado 25 de Xuño do 2001, Iñaki García Koch, membro do colectivo Solidari@s con Itoiz foi identificado e detido nun control rutinario da Garda Civil en León. Pesaba sobre el e sete membros máis de Solidari@s con Itoiz unha orde de busca e captura dictada pola Audiencia Provincial de Pamplona. Esta é a crónica dunha detención, de 16 anos de loita contra este encoro e, sobre todo, do do movimento de desobediencia civil Solidari@s con Itoiz que, a través de accións públicas e non violentas, buscan a defensa da súa terra, a comarca de Iriati (Nafarroa). "A verdade é subversiva, por isto hai que encarcerala e acalala".

Revista CERNA
Avenida de Castelao, 20-Baixo 15704 Santiago de Compostela
Tlf/Fax: 981 570 099 Email:cerna@adega.gal
Edición: Ronda Fontiñas, 180 Entrechán. 27002 Lugo
Tlf: 982 240 299 Email: cerna@adega.gal