Revista CERNA

Artigos de Historia natural e humana. Revista CERNA, medio ambiente e ecoloxismo da man de ADEGA

Ecoloxía e sindicalismo

Tensi Álvarez Folgar

CERNA Nº 21 - -

Páx. 9

O ecosindicalismo, unha acción sindical que integre a problemática ambiental, non se pode basear só nos intereses da especie, senón tamén nos intereses sociais a curto prazo, fundamentalmente o emprego.

Económicamente inactivas

Ramona Barrio Rodríguez

CERNA Nº 21 - -

Páx. 29

Artigo feminista que analiza varios aspectos relacionados có papel das mulleres galegas dentro do tecido económico:- a desigual participación de homes e mulleres- as preocupacións pola produción doméstica- a valoración económica do traballo doméstico.

Obxección fiscal ós gastos militares

Agustín Bueno Rodríguez

CERNA Nº 21 - -

Páx. 30

Artigo de natureza pacifista que analiza entre outros factores o concepto de obxección fiscal, que defende a decisión de non adicar parte dos impostos ós presupostos de Defensa.

A festa da árbore. Orixe e primeiros casos

Xosé A. Fraga

CERNA Nº 21 - -

Páx. 38-39

Artigo sobre a tradición da Festa da Árbore, facendo un percorrido pola súa historia a nivel internacional e nacional, sobre todo nos séculos XIX e XX.

O agro galego de 1900 a 1936: un desenvolvemento agrario na medida das necesidades dos labregos

L. Fernández Prieto; X.M. González Vilas

CERNA Nº 26 - -

Páx. 27-28-29

O cambio técnico constitúe un dos eixos centrais no desenvolvemento contemporáneo. Antes dos cambios dos anos sesenta, vinculados ao que se coñece como revolución verde na agricultura mundial, xa se produciron nas décadas anteriores á Guerra Civil importantes mudanzas de carácter técnico na agricultura galega.

Uxío Novoneira: a apertura á terra

Emílio Xosé Ínsua

CERNA Nº 29 - -

Páx. 24-27

Resumo de datos bio-bibliográficos do autor lucense Uxío Novoneira, facendo unha síntese polo seu amor polo natureza e pola serra do Caurel.

Revista CERNA
Avenida de Castelao, 20-Baixo 15704 Santiago de Compostela
Tlf/Fax: 981 570 099 Email:cerna@adega.gal
Edición: Ronda Fontiñas, 180 Entrechán. 27002 Lugo
Tlf: 982 240 299 Email: cerna@adega.gal