Revista CERNA

Artigos de Conservación e biodiversidade. Revista CERNA, medio ambiente e ecoloxismo da man de ADEGA

ADEGA volta ao Parlamento Europeo para denunciar o calamitoso estado da Rede Natura 2000 en Galiza

Fins Eirexas

CERNA Nº 90 - Consumo crítico

Páx. 30

O pasado mes de maio, membros da equipa técnica de ADEGA convidados polo grupo Verdes-ALE tivemos a oportunidade de participar na audición que a Comisión de Peticións do Parlamento Europeo celebrou en Bruxelas para avaliar o estado de cumprimento da Directiva de Hábitats. Por parte da Comisión Europea (CE), órgano que supervisa o cumprimento das normas legais europeas, pasouse revista á situación xurídico-administrativa da RN2000 en canto ao seu grao de cumprimento, así como aos procedementos de infracción abertos en relación coa aplicación da Directiva de Hábitats e Aves.

Análise estratéxica da xestión da Rede Natura 2000 en Galiza

Antón Fernández Piñeiro

CERNA Nº 90 - Consumo crítico

Páx. 26-29

A Rede Natura 2000 é a ferramenta máis importante para a conservación da biodiversidade a nivel europeo. Nacida hai máis de trinta anos a partir das directivas Aves e Hábitats, esta rede coherente de espazos naturais protexidos non está libre de atrancos. A través dunha análise dos principais elementos que dificultan a súa aplicación, no presente artigo estudamos o paradigmático caso da implementación da Rede Natura en Galiza. Finalmente, ofrecemos unha serie de claves que axuden a comprender a complexidade dos conflitos socioecolóxicos que existen arredor da Rede Natura.

Os cabalos salvaxes de Galicia: manter o manexo tradicional axuda á conservación

Jaime Fagúndez e Laura Lagos

CERNA Nº 89 - Cabalos Salvaxes en Galiza

Páx. 17-19

Os cabalos que viven nas serras de Galicia están sometidos a unha regulación natural polas duras condicións da vida no monte. A gran importancia ecolóxica deste animal radica na súa adaptación a este medio, e a conservación do sistema tradicional que lles permite vivir en liberdade debe manterse para garantir a conservación da biodiversidade. Unha maior intervención que condicione o seu comportamento, estrutura social e uso do espazo, pode ter consecuencias negativas para o medio natural e a sociedade.

O corvo mariño cristado no monumento natural Costa de Dexo

Álvaro Barros e Sergio París

CERNA Nº 89 - Cabalos Salvaxes en Galiza

Páx. 20-23

O corvo mariño cristado presenta na Costa de Dexo (Oleiros) un bo estado de conservación, cunha clara tendencia positiva. Na actualidade a poboación reprodutora está en torno ás 130 parellas, o que lle confire unha gran relevancia no conxunto do Atlántico ibérico. Este estado favorable de conservación probablemente é debido a unha menor incidencia de factores que afectaron ou aínda afectan as poboacións doutras zonas de Galiza: a contaminación por hidrocarburos derivados do petróleo, a depredación por especies invasoras e a mortalidade en artes de pesca. É preciso o compromiso de todas as administracións competentes para garantir a conservación desta poboación no futuro.

Os métodos de prevención non letais de ataques de lobo ao gando

Sabela Silvarrey-López, Joan Alibés-Biosca e Ruth Rodríguez-Bermúdez

CERNA Nº 89 - Cabalos Salvaxes en Galiza

Páx. 24-27

O lobo (Canis lupus) é o gran carnívoro con maior impacto social da Península Ibérica. Dentro deste territorio, existen 297 mandas da subespecie signatus, cuxa densidade de poboación se concentra principalmente no noroeste. Na nosa comunidade autónoma, segundo o censo realizado entre 2013 e 2015, atopamos 90 mandas reprodutoras distribuídas ao longo do 94% da rexión. O impacto do lobo sobre a gandería deixou no ano 2021 un total de 1.204 avisos de ataques con 2.050 animais afectados.

As especies alarma

Ramsés Pérez

CERNA Nº 89 - Cabalos Salvaxes en Galiza

Páx. 28

A-prender! Coñecementos que prenden na memoria: as especies alarma.

Revista CERNA
Avenida de Castelao, 20-Baixo 15704 Santiago de Compostela
Tlf/Fax: 981 570 099 Email:cerna@adega.gal
Edición: Ronda Fontiñas, 180 Entrechán. 27002 Lugo
Tlf: 982 240 299 Email: cerna@adega.gal