ADEGA Cadernos

Inicio / Números anteriores / O Proxecto “Quality Wood”: Leña ecoeficiente e de calidade

O Proxecto “Quality Wood”: Leña ecoeficiente e de calidade

Gonzalo Veiras

Páx. 47-58

Este proxecto, financiado polo programa Altener da Unión Europea, foi realizadopolos organismos VTT de Finlandia, SINTEF de Noruega, ADEME de Francia,AEA de Austria, e CENER e CIS-Madeira de España. Os obxectivos fundamentaisdo estudo foron incentivar o uso da leña como biocombustible a partir da mellora dacalidade da leña, mediante a promoción de sistemas máis sofisticados de producióne loxística, o fomento da profesionalización da súa produción e comercialización e,por último, ofrecer información práctica de como mellorar a eficiencia e diminuír asemisións na súa combustión.

ADEGA Cadernos
Avenida de Castelao, 20-Baixo 15704 Santiago de Compostela
Tlf/Fax: 981 570 099 Email:adega@adega.gal