Revista CERNA

Inicio / Números anteriores / CERNA Nº 78 - ILP: Unha...

Inverno 2017

CERNA Nº 78 - ILP: Unha nova lei forestal

Artigos da revista CERNA Nº 78

A implantación do sistema Porta a Porta en San Sadurniño

Amparo Calvo e Ignacio Fernández

Páx. 17-19

O Concello de San Sadurniño implantou, a finais de 2014, un proxecto piloto de recollida Porta a Porta (PaP) na parroquia de Ferreira, que é unha das que ten a poboación máis dispersa. O obxectivo era mellorar a xestión, achegala á cidadanía, e reducir a cantidade de lixo que se estaba enviando a SOGAMA. Os resultados acadados foron positivos, e ampliouse o sistema a outras dúas parroquias. En xeral, o sistema PaP está cumprindo os seus obxectivos, pero existen limitacións que dificultan a súa extensión ao resto do termo municipal.

Efectos dos microplásticos nos ecosistemas mariños

Virginia Vidal e Ricardo Beiras

Páx. 20-22

O proxecto europeo EPHEMARE sobre os efectos toxicolóxicos dos microplásticos nos ecosistemas mariños, coordinado pola Universidade de Vigo, pretende arroxar luz sobre o descoñecemento científico da problemática que estes materiais plásticos de pequeno tamaño poden causar nos nosos mares e océanos.

Supermazás: Un modelo urbano para mellorar a vida nas cidades

BCNEcologia

Páx. 23-25

Desde os primeiros asentamentos humanos ata as actuais urbes, as cidades experimentaron unha infinidade de cambios que responderon ás necesidades propias de cada época. Así, por exemplo, se no Medievo as cidades debían estar amuralladas para protexerse dos ataques exteriores, no século XX deberon adaptarse a esa nova comodidade, que pronto nos venderon como necesidade, chamada “vehículo privado”. No século XXI, deben seguir as cidades consagradas ao coche ou é o momento de que os e as cidadás recuperen o espazo público que este lles arrebatou?

+ Modelo Pontevedra: Calidade alén do centro urbano

CERNA/Redacción

Páx. 26-28

“+ Modelo Pontevedra” ten como reto principal afondar no modelo de transformación urbana da cidade do Lérez centrada nas persoas, reforzando e adaptando o seu modelo non só ao centro urbano, senón tamén a espazos urbanos da periferia que rodea a cidade compacta, espazos nos que hoxe aínda existen déficits sociais, de calidade urbana, de sostibilidade e funcionais. Continuidade no tempo e no espazo para unha estratexia de configuración urbana que desde hai 15 anos converteu Pontevedra nun referente mundial de cidade amable e sostible.

Na busca de contextos favorecedores da sustentabilidade: O proxecto Glamurs

Ricardo García Mira, Adina Dumitru, Helena Martínez-Cabrera

Páx. 29-33

Existe un amplo consenso respecto de que a resposta institucional ao reto do cambio climático é fragmentada e insuficiente. Os gobernos deben coordinarse e tomar medidas efectivas que aseguren unha folla de ruta moito máis esixente da actual respecto do cambio climá tico. Pero, por outra banda, que acontece a nivel individual, está respondendo a poboación como debera a un dos maiores desafíos do noso tempo? En que medida contribuímos os e as cidadás ao cambio climático? O Proxecto GLAMURS achégase aos estilos de vida sostibles e tamén ás oportunidades e dificultades coas que se atopa a sociedade europea (incluída a galega) para apostar polo cambio cara a outra forma de vida, máis equitativa en oportunidades e recursos.

Turismo e Ecoloxía en Galiza: radiografía dunha realidade incómoda

Cølectivo Xeøgráfica

Páx. 34-37

Desde diversos ámbitos científicos e profesionais sinálase desde hai tempo a necesidade dun novo modelo de xestión turística, onde prime a sustentabilidade en todos os seus estadios (sociocultural, ecolóxico, económico). Esta preocupación estendeuse recentemente na sociedade. Este mesmo ano, xurdiron reaccións adversas ao turismo en diversos puntos de España polo seu carácter invasor, algo que se definiu polos medios de comunicación como ”turismofobia” (temor ou aversión ao turismo).

Revista CERNA
Avenida de Castelao, 20-Baixo 15704 Santiago de Compostela
Tlf/Fax: 981 570 099 Email:cerna@adega.gal
Edición: Ronda Fontiñas, 180 Entrechán. 27002 Lugo
Tlf: 982 240 299 Email: cerna@adega.gal