O mexillón de río, á procura do relevo xeneracional