Aviso legal

DATOS DA EMPRESA

En cumprimento do artigo 10 da Ley 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedad da Información e Comercio Electrónico, ADEGA - Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza infórmalle de que os seus datos identificativos son os seguintes:

Denominación social é Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA)
CIF: G-15044811
Domicilio social: Avenida de Castelao, 20 Baixo, 15704 Santiago de Compostela
Teléfono: 981 57 00 99
FAX: 981 57 00 99
Correo electrónico a efectos de comunicación: adega@adega.gal

Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e ADEGA - Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza consideraránse eficaces, a todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal ou calquera outro medio dos detallados anteriormente.

CONDICIÓNS DE ACCESO E UTILIZACIÓN

O presente aviso legal regula o uso do sitio web (en adiante, A WEB), do que é titular ADEGA - Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza.

A navegación pola web de ADEGA - Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza atribúe a condición de usuario do mesmo e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluidas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións.

O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e gratuíto, non obstante, ADEGA - Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza condiciona a utilización dalgúns dos servizos ofrecidos na súa web á previa cumplimentación do correspondente formulario.

Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconos, tecnoloxía, software, así como o seu deseño e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence a ADEGA - Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, sen que poidan entenderse cedidos ao usuario ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis aló do estrictamente necesario para o correcto uso da web.

O usuario garante a autenticidade e actualidade de todos aqueles datos que comunique a ADEGA - Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice.

O usuario obrígase a facer un uso correcto do sitio web de conformidade coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal. O usuario responderá fronte a ADEGA - Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza ou fronte a terceiros, de cualquera dano e perxuizo que poideran causarse como consecuencia do incumprimento de dita obriga.

POLÍTICA DE LIGAZÓNS E EXENCIÓNS DE RESPONSABILIDADES

ADEGA - Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza non se fai responsable do contido das páxinas web ás que o usuario poida acceder a través das ligazóns establecidos na súa website e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido doutras páxinas da rede. Asimesmo, tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de páxinas alleas á súa propiedade ás que se poida acceder por medio das ligazóns.

ADEGA - Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza declara ter adoptado todas as medidas necesarias para evitar calquera dano que, aos usuarios da súa website, poideran derivarse da navegación pola súa páxina web. En consecuencia, non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por Internet poidera sufrir o usuario.

USO DE COOKIES E DATOS ESTATÍSTICOS

Esta páxina web non recollee nin almacena datos personais dos seus visitantes. Únicamente, coa finalidad de ofrecerlle o mellor servizo a través desta páxina, e co obxecto de facilitar o seu uso, analízanse o número de páxinas visitadas, o número de visitas, así como a súa frecuencia de utilización.

A estes efectos, utilízanse os datos estatísticos elaborados polo Proveedor de Servizos de Internet de ADEGA - Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza Con esta información anaíizase a frecuencia de uso da web da mercantil a partir dos datos de conexión, e as seccións más visitadas. ADEGA - Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza non utiliza cookies para recoller información dos usuarios desde a súa páxina web nin rexistra os seus enderezos IP.

O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador de modo que se lle informe da recepción de cookies, podendo, se así o desexa, impedir que sexan instaladas no seu disco duro. Non obstante, para o acceso á website de ADEGA - Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza non será preceptiva a instalación de cookies.

PROTECCIÓN DE DATOS

Infórmaselle de que os datos personais que nos facilite voluntariamente, a través dos distintos formularios da web, serán incorporados a un ficheiro titularidade de ADEGA - Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza con domicilio en Avenida de Castelao, 20 Baixo, 15704 Santiago de Compostela, que cumpre coas medidas de seguridade esixidas na Lei 3/2018 de Protección de datos persoais e garantía de dereitos dixitais. A finalidade de dito ficheiro é a prestación e administración do servizo contratado ou solicitado, así como a realización de estatísticas, a remisión de publicidade e outras promocións comerciais que ADEGA - Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza poida efectuar nun futuro.

Mediante o envío dos mencionados formularios, o usuario autoriza que se lle envíe información e comunicacións comerciais a través de correo postal, correo electrónico ou fax dos productos e servizos da empresa.

Asi mesmo, ADEGA - Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza cancelará ou rectificará os datos cando resulten inexactos, incompletos ou teñan deixado de ser necesarios para a súa finalidade, de conformidade co previsto na Lei 3/2018 de Protección de datos persoais e garantía de dereitos dixitais.

O usuario poderá revocar o consentimento prestado e exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por escrito a ADEGA - Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, no seguinte enderezo Avenida de Castelao, 20 Baixo, 15704 Santiago de Compostela, ou ben a través do seguinte correo electrónico adega@adega.gal, identificándose debidamente e indicando de forma visible o concreto dereito que se exerce. 

ADEGA - Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza adopta os niveis de seguridade correspondentes requeridos pola citada Lei 3/2018 de Protección de datos persoais e demáis normativa aplicable. Non obstante, non asume ningunha responsabilidade polos danos e perxuizos derivados de alteracións que terceiros poidan causar nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheiros do usuario.