Revista CERNA

Artigos de Especies en perigo. Revista CERNA, medio ambiente e ecoloxismo da man de ADEGA

FICHA TÉCNICA: O oso pardo ibérico

Alberte Regueiro Franco

CERNA Nº 2 - -

Páx. 13-14

Ficha técnica do oso pardo ibérico

FICHA TÉCNICA: O lobo ibérico

Alberte Regueiro Franco

CERNA Nº 5 - -

Páx. 25-26

Ficha técnica sobre o lobo ibérico.

A toniña en Galicia: estudo desde mar e aire

Xosé Martínez-Cedeira e Alfredo López

CERNA Nº 76 - Espectáculos con animais

Páx. 44-47

A Coordinadora para o Estudo de Mamíferos Mariños (CEMMA) vén de realizar unha campaña pioneira de mostraxe aérea e marítima para avaliar a abundancia da toniña, o cetáceo máis pequeno dos nosos mares, no Noroeste da Península Ibérica e determinar a conveniencia de elevar a súa categoría de protección de “Vulnerable” a “En Perigo de Extinción”. O estudo tamén recompilou os primeiros datos sobre a abundancia de residuos plásticos nas augas marítimas galegas. A CEMMA advirte da necesidade de aumentar os esforzos de investigación para a obtención de resultados concluíntes.

O ocaso anunciado da tartaraña cincenta

Xabier Vázquez Pumariño

CERNA Nº 75 - E despois do Cumio de París, que?

Páx. 40-41

No planeta existen 14 especies de tartarañas (ou máis, se atendemos ás novas revisións taxonómicas). Algunhas teñen grandes áreas de distribucióncomo a gatafornela (Circus cyaneus) ou a tartaraña das xunqueiras (Circus aeroginosus), mentres que outras viven en áreas moi concretas como a tartaraña das Illas Reunión (Circus mallardi). Trátase de rapinas de mediano ou pequeno tamaño, propias de hábitats abertos, isto é, non forestais, que aniñan directamente no chan. Se nos fixamos nestes dous sinais de identidade, teremosxa parte da chave do porqué as súas poboacións están en serio declive. Considerada como “Vulnerable”, recentemente vense de solicitar o seu cambio de categoría a “En perigo de extinción”. Vexamos por que.

O mazarico real, especie ameazada da fauna galega

Jesús Domínguez e María Vidal

CERNA Nº 74 - Seguimento de hérpetos

Páx. 43-45

As limícolas son un grupo de aves, tradicionalmente incluídas na suborde Charadrii (Orde Charadriiformes), maioritariamente caracterizadas pola súa dependencia de humedais, tanto litorais como continentais, e por unha dieta baseada no consumo de invertebrados. A Península Ibérica presenta para este grupo zoolóxico un notable interese bioxeográfico, xa que son varias as especies con poboacións peninsulares de tamaño reducido situadas no límite meridional das súas áreas de reprodución. É o caso, por exemplo, da gabita (Haematopus ostralegus), da becacina (Gallinago gallinago) e do mazarico real (Numenius arquata).

Persoas, anfibios e enfermidades infecciosas emerxentes

Ramsés Pérez, César Ayres, Moisés Asensi

CERNA Nº 73 - O decaemento do ameneiro

Páx. 27-29

A propagación de varias enfermidades, denominadas enfermidades infecciosas emerxentes (EIE en diante), destacadamente o fungo quitridio (Batrachochytrium dendrobatidis) e os iridovirus (Ranavirus sp.), ten levado á extinción repentina a numerosas poboacións de anfibios, mesmo en lugares illados e ben preservados. Malia coñecerse relativamente pouco o modo de actuación do fungo quitridio e os iridovirus, é imperativo que toda a sociedade, incluíndo biólogos, investigadores, voluntariado ambiental e amantes da natureza, coñezan esta grave problemática e empreguen procedementos básicos de desinfección, para que se impida a propagación destes axentes patoxénicos durante as actividades e saídas de campo. Esta necesidade de información faise extensiva a outros grupos potenciais de expandir as EIE como poden ser os pescadores deportivos e os afeccionados ás actividades acuáticas. As entidades autoras elaboramos e difundimos este documento con tal propósito.

Revista CERNA
Travesa de Basquiños, nº 9 baixo. 15704 Santiago de Compostela
Tlf/Fax: 981 570 099 Email:cerna@adega.gal
Edición: Ronda Fontiñas, 180 Entrechán. 27002 Lugo
Tlf: 982 240 299 Email: cerna@adega.gal