Revista CERNA

Artigos de Transporte e mobilidade. Revista CERNA, medio ambiente e ecoloxismo da man de ADEGA

Supermazás: Un modelo urbano para mellorar a vida nas cidades

BCNEcologia

CERNA Nº 78 - ILP: Unha nova lei forestal

Páx. 23-25

Desde os primeiros asentamentos humanos ata as actuais urbes, as cidades experimentaron unha infinidade de cambios que responderon ás necesidades propias de cada época. Así, por exemplo, se no Medievo as cidades debían estar amuralladas para protexerse dos ataques exteriores, no século XX deberon adaptarse a esa nova comodidade, que pronto nos venderon como necesidade, chamada “vehículo privado”. No século XXI, deben seguir as cidades consagradas ao coche ou é o momento de que os e as cidadás recuperen o espazo público que este lles arrebatou?

Rede de cliclovías para Vigo: o ocaso da cidade das costas

Alexandre Mouriño Fernández

CERNA Nº 77 - Abonda xa de eucalipto!

Páx. 40-43

Vigo ten sido historicamente a cidade galega esquecida en termos de mobilidade ciclista. O tipo de ocupación do seu territorio cunnúcleo denso preto do mar e cunha coroa de parroquias de baixa densidade poboacional, xunto cunha topografía certamente complexa,serviu de escusa perfecta durante décadas ás diferentes corporacións para desestimar actuacións nesta liña. Na actualidade, aspresións das asociacións a prol do uso da bicicleta como medio de transporte alternativo ao vehículo privado, as esixencias da UE eunha corporación máis sensíbel a estes asuntos parecen por fin ter espertado do seu letargo a grande urbe galega. Pero, é posíbelmoverse en bicicleta nunha cidade con tantas costas? Tentemos dar resposta a esta dúbida razoábel.

En defensa do ferrocarril

Roberto García Olano e Joám Carmona Badia

CERNA Nº 6 - -

Páx. 14-16

Certas reformas que RENFE considerou necesarias para reducir as perdas económicas, produciron un deterioro considerabél no sistema ferroviario galego, ademáis da reducción dalgún emprego dese sector. Unha razonable discusión da reducción ou peche dalgunhas liñas deberá facerse conxuntamente coa posibilidade de establecer algunhas novas.

Introducindo as bicicletas nas cidades: a proposta para Lugo

Jesús Ángel Martínez Espiñeira

CERNA Nº 75 - E despois do Cumio de París, que?

Páx. 42-45

Neste artigo, o autor do “Proxecto de Promoción da Bicicleta en Lugo” explica con que criterios se elaborou esta proposta e a necesidade da promoción nas cidades galegas deste vehículo de transporte. A proposta, presentada no Concello de Lugo, procura a utilización segura da bicicleta como medio de transporte habitual na cidade por parte da poboación xeral, e nonsó dos “ciclistas”. Baséase nunha rede coherente de itinerarios con diferentes graos de separación respecto do tráfico rodado en cada treito, en función da súas características e usuarios potenciais.

Metrominuto: o peón na cidade

Cesáreo Mosquera

CERNA Nº 69 - Charcas con Vida: os pequenos humidais na túa man

Páx. 30-33

A cidade de Pontevedra foi galardoada co premio europeo Intermodes 2013 que recoñece modelos de mobilidade e políticas de transporte exemplares. Este organismo, patrocinado pola Asociación de Rexións Fronteirizas europeas, o Comité das Rexións da UE e empresas do sector transporte, valorou moi positivamente a política municipal en transporte intermodal e de pasaxeiros. Nomeadamente, destacou a creación do “Metrominuto”, un mapa que sinala as distancias e o tempo de desprazamento a pé aos distintos enclaves importantes da cidade pontevedresa, que foi definido por Intermodes como o primeiro e único mapa de mobilidade peonil en toda Europa. Pontevedra foi a urbe galega que nos últimos anos máis traballou para devolver o espazo urbano aos peóns. Unha aposta arriscada que agora está obtendo recoñecementos internacionais. O concelleiro de Infraestruturas de Pontevedra, Cesáreo Mosquera, cóntanos neste artigo cales foron os principios que se aplicaron na nova definición da cidade.

Transporte e mobilidade sustentábeis

Ramsés Pérez

CERNA Nº 52 - .

Páx. 48-49

O transporte de mercadorías e persoas non para de incrementarse no mundo globalizado, cunhas consecuencias cada vez máis perceptíbeis xerando serios problemas ambientais: emisións de gases de efecto invernadoiro, contaminación atmosférica, ruídos… As repercusións inciden sobre o medio e a nosa saúde: problemas de asma, estres e un elevado e crecente número de accidentes mortais. Polo medio e por nós, compre levarnos o planeta polo carreiro da mobilidade sustentábel.

Revista CERNA
Travesa de Basquiños, nº 9 baixo. 15704 Santiago de Compostela
Tlf/Fax: 981 570 099 Email:cerna@adega.gal
Edición: Ronda Fontiñas, 180 Entrechán. 27002 Lugo
Tlf: 982 240 299 Email: cerna@adega.gal