Revista CERNA

Artigos de Desenvolvemento sustentábel. Revista CERNA, medio ambiente e ecoloxismo da man de ADEGA

+ Modelo Pontevedra: Calidade alén do centro urbano

CERNA/Redacción

CERNA Nº 78 - ILP: Unha nova lei forestal

Páx. 26-28

“+ Modelo Pontevedra” ten como reto principal afondar no modelo de transformación urbana da cidade do Lérez centrada nas persoas, reforzando e adaptando o seu modelo non só ao centro urbano, senón tamén a espazos urbanos da periferia que rodea a cidade compacta, espazos nos que hoxe aínda existen déficits sociais, de calidade urbana, de sostibilidade e funcionais. Continuidade no tempo e no espazo para unha estratexia de configuración urbana que desde hai 15 anos converteu Pontevedra nun referente mundial de cidade amable e sostible.

Na busca de contextos favorecedores da sustentabilidade: O proxecto Glamurs

Ricardo García Mira, Adina Dumitru, Helena Martínez-Cabrera

CERNA Nº 78 - ILP: Unha nova lei forestal

Páx. 29-33

Existe un amplo consenso respecto de que a resposta institucional ao reto do cambio climático é fragmentada e insuficiente. Os gobernos deben coordinarse e tomar medidas efectivas que aseguren unha folla de ruta moito máis esixente da actual respecto do cambio climá tico. Pero, por outra banda, que acontece a nivel individual, está respondendo a poboación como debera a un dos maiores desafíos do noso tempo? En que medida contribuímos os e as cidadás ao cambio climático? O Proxecto GLAMURS achégase aos estilos de vida sostibles e tamén ás oportunidades e dificultades coas que se atopa a sociedade europea (incluída a galega) para apostar polo cambio cara a outra forma de vida, máis equitativa en oportunidades e recursos.

Turismo e Ecoloxía en Galiza: radiografía dunha realidade incómoda

Cølectivo Xeøgráfica

CERNA Nº 78 - ILP: Unha nova lei forestal

Páx. 34-37

Desde diversos ámbitos científicos e profesionais sinálase desde hai tempo a necesidade dun novo modelo de xestión turística, onde prime a sustentabilidade en todos os seus estadios (sociocultural, ecolóxico, económico). Esta preocupación estendeuse recentemente na sociedade. Este mesmo ano, xurdiron reaccións adversas ao turismo en diversos puntos de España polo seu carácter invasor, algo que se definiu polos medios de comunicación como ”turismofobia” (temor ou aversión ao turismo).

ACTUALIDADE: A UNCED de Río. Cume da Terra ou Eco-carnaval

Manuel Antonio Fernández Domínguez. Coordinador Taller de E.A. "A Curuxa"

CERNA Nº 4 - -

Páx. 2-4

Nestes derradeiros 20 anos a situación ecolóxica global do noso planeta non cesa de deteriorarse, non cesa de polarizarse, cun Norte todopoderoso e hiperdepredador da meirande parte dos recursos enerxéticos e materais, e os países sudesenvolvidos xeneradores de materias primas que nin sequer poden disfrutar os seus cidadáns.

EXPERIENCIAS: Allariz: un compromiso activo co entorno

Redacción/Cerna

CERNA Nº 6 - -

Páx. 35

Se facemos un breve recorrido polos camiños empredrados de Allariz ou pola zona do Arnado dende o campo histórico de San Isidro ata a ponte románica de Vilanova, sácase a conclusión de que é un sitio agradable para estar. Isto non sería posible sen as necesarias e oportunas medidas tomadas polas persoas da Oficina Municipal de Medio Ambiente, sendo Xoaquín Rodríguez Ambrosio o principal responsable.

As vantaxes de mercar a granel

Marie Lacassagne

CERNA Nº 75 - E despois do Cumio de París, que?

Páx. 48-49

Mercar a granel significa que nós escollemos e collemos a cantidade do produto que queremos. Os envases podémolos traer da nosa casa, reutilizando bolsas de papel, botellas, tuppers, etc., ou coller os da tenda. Neste artigo abordaremos as vantaxes de mercar a granel, limitándonos aos produtos non perecedoiros como legumes, fariñas, pastas, arroces, cereais, froitossecos, etc.; aínda que tamén podemos mercar a granel a carne, o peixe, os froitos, a verdura, o queixo, etc. Por non perecedoiros entendemos tamén os produtos de hixiene, cosmética ou limpeza.

Revista CERNA
Travesa de Basquiños, nº 9 baixo. 15704 Santiago de Compostela
Tlf/Fax: 981 570 099 Email:cerna@adega.gal
Edición: Ronda Fontiñas, 180 Entrechán. 27002 Lugo
Tlf: 982 240 299 Email: cerna@adega.gal