Revista CERNA

Artigos de Desenvolvemento sustentábel. Revista CERNA, medio ambiente e ecoloxismo da man de ADEGA

Outras economías na Galiza

Xosé Martínez Gómez

CERNA Nº 89 - Cabalos Salvaxes en Galiza

Páx. 41-43

Nun mundo onde o turbo-capitalismo acelera cada vez máis cara ao colapso social e ambiental, agroman pouco a pouco grupos de persoas en que tentamos establecer relacións económicas socialmente xustas, ecoloxicamente sostibles e afastadas das leis do capital e dos estados.

Vivenda colaborativa en cesión de uso: acceso cooperativo á vida sostible e aos coidados en comunidade

Grupo Galego de Vivenda Colaborativa

CERNA Nº 88 - Galiza contra a vaga eólica

Páx. 25-27

A vivenda colaborativa en cesión de uso sen ánimo de lucro responde á necesidade de acceso á vivenda, digna, accesible e estable; á falta de servizos accesibles relacionados coa satisfacción das necesidades de coidados, de conciliación, de intercambio de saberes e afectos; ás consecuencias do uso e abuso dos recursos naturais; ao individualismo como fonte de esgotamento de recursos, o deterioro do hábitat e o endurecemento das condicións para a vida nun futuro cada vez máis incerto. A falta de recoñecemento na normativa vixente, de colaboración pública e de fontes de financiamento non lucrativo dificultan enormemente a implantación deste modelo.

Comunidade Enerxética de Tameiga: a loita pola soberanía enerxética

Bruno Dutto Acuña e Gonzalo Pérez Vázquez

CERNA Nº 88 - Galiza contra a vaga eólica

Páx. 28-30

Máis de 20 anos xestionando enerxía en forma de biomasa de xeito democrático e sen intereses lucrativos para quentar os fogares de Tameiga conseguiron cambiar a tendencia no uso de combustibles fósiles na parroquia, o que mellorou a pegada de carbono da poboación local. O seguinte paso na soberanía enerxética da nosa veciñanza é o aproveitamento e reparto dos demais recursos enerxéticos existentes no noso territorio: sol e vento. A constitución dunha Comunidade Cidadá de Enerxía dentro da propia CMVMC de Tameiga axudaría a acadar este obxectivo.

As ciencias da terra e ambientais. Avances e debates recentes

Francisco Anguita

CERNA Nº 87 - Espazos protexidos e conservación de aves

Páx. 28-29

A maioría dos mapas da litosfera recoñecen sete grandes placas e cinco menores: Cocos, Naza, Caribe, Arábiga e Filipina. Con todo, a presente cartografía (mapa), ademais de dividir en dous a Placa Indoaustraliana, admite outras nove: as de Juan de Fuca (JF), Rivera (RI), Shetland do Sur (SHP), Scotia (SCO), Sandwich do Sur (SSW), Somalia (SOM), Sonda (SUN), Amur (AMR) e Ojotsk (OKH). Este inventario discutible lévanos ao primeiro mapa das placas litosféricas, publicado por Jason Morgan en 1968, no cal recoñecía 14. A medida que as observacións tectónicas e sísmicas se realizaban a unha escala máis detallada, o número de placas aumentou: o máximo alcanzouse en 2016, con 159. Mais, cal é o número real?

Son efectivos os espazos protexidos para a conservación da biodiversidade e o benestar humano?

Sebastian Villasante e Andrés Ospina-Alvarez

CERNA Nº 87 - Espazos protexidos e conservación de aves

Páx. 30-32

No actual contexto de emerxencia climática é prioritario ampliar a protección dos espazos protexidos do planeta que destacan pola súa riqueza natural e a súa biodiversidade. Neste sentido acadan maior relevancia as áreas mariñas protexidas, que conforman máis do 70% da superficie do planeta e albergan nas súas augas un inxente número de especies e ecosistemas que en boa parte seguen sendo descoñecidos para a ciencia e a sociedade.

O confort térmico na galería tradicional

Pablo Fernández Ans

CERNA Nº 87 - Espazos protexidos e conservación de aves

Páx. 33-36

Non hai estudos relevantes acerca do confort térmico en arquitecturas tradicionais en condicións reais de uso que permitan avaliar se as estratexias pasivas empregadas son axeitadas para poder incorporalas á arquitectura actual. Este traballo pretende achegar unha base de coñecemento, ao analizar un elemento vernáculo da arquitectura como é unha galería, situada na cidade da Coruña.

Revista CERNA
Avenida de Castelao, 20-Baixo 15704 Santiago de Compostela
Tlf/Fax: 981 570 099 Email:cerna@adega.gal
Edición: Ronda Fontiñas, 180 Entrechán. 27002 Lugo
Tlf: 982 240 299 Email: cerna@adega.gal