Revista CERNA

Artigos de Desenvolvemento sustentábel. Revista CERNA, medio ambiente e ecoloxismo da man de ADEGA

Cunchas de mexillón para o desenvolvemento do material de construción

Carolina Martínez García, Belén González Fonteboa e Diego Carro-López

CERNA Nº 86 - Especial Vaga eólica II

Páx. 18-22

Proxecto Biovalvo, desenvolvido polo Grupo de Construción da Universidade da Coruña (UDC) e coa participación de diversas empresas, incluíu entre os seus obxectivos a aplicación das cunchas de mexillón como biomaterial de construción para o seu uso en diferentes aplicacións, sexa como áridos para a fabricación de formigóns en masa ou para morteiros de revestimento, sexa como material de recheo solto para illamento térmico e acústico. Este artigo amosa un breve resumo da investigación levada a cabo, xa defendida como tese de doutoramento na UDC. Conclúese que é viable e de grande interese utilizar a cuncha de mexillón nestas aplicacións, podendo substituír entre o 12 e o 50% dos áridos convencionais en formigóns e morteiros e completamente no caso dun material illante.

Zosteco: Proxecto participado para a xestión sustentábel da Enseada de San Simón

Emilio Fernández, Carlota Barañano, Gonzalo Méndez, Jone Molina, Aida Ovejero, Jesús Troncoso, Pablo Urbieta e Sebastián Villasante

CERNA Nº 86 - Especial Vaga eólica II

Páx. 23-26

roxecto ZOSTECO “Conservación das pradarías de Zostera no noroeste da Península Ibérica: unha investigación baseada na cartografía participativa de usos e servizos ecosistémicos” xurdiu coa vontade de combinar o coñecemento académico e o tradicional e así dar resposta á necesidade de conciliar a preservación dos hábitats da Enseada de San Simón coas diferentes actividades humanas que se desenvolven na área de estudo.

"Riqueza nacional e benestar social. Máis desenvolvemento con menos crecemento"

Crítica de Manuel Soto ao libro de Albino Prada Blanco

CERNA Nº 86 - Especial Vaga eólica II

Páx. 27-28

"Riqueza nacional e benestar social. Máis desenvolvemento con menos crecemento". O obxectivo principal do libro foi o de proxectar un roteiro válido en escala mundial sobre que nivel de crecemento é compatible coa sustentabilidade global do planeta ao par dunha inclusividade e desenvolvemento sociais satisfactorios. O autor, Albino Prada, é doutor en Ciencias Económicas pola USC e profesor de Economía Aplicada na Universidade de Vigo. Presentamos neste artigo un resumo dos seus contidos, xunto cunhas pinceladas críticas.

O sistema agroalimentario na post-Covid

Alberte Sánchez Regueiro

CERNA Nº 83 - Electrointensivas con data de caducidade

Páx. 25-26

Non podemos, nin debemos, volver á normalidade despois desta crise sanitaria e económica mundial. A normalidade é inxusta e destrutiva. Desde o punto de vista agrícola e alimentario, o habitual e maioritario nos países industrializados é, ademais de inxusto e destrutivo,distópico.

DOSSIER: 50 anos abondan

Cerna/Redacción

CERNA Nº 12-13 - -

Páx. 21-32

A política do FMI, o Banco Mundial e o GATT ten agravado a desigualdade entre o centro e a periferia e potenciado a destrucción medioambiental no mundo. No 50 aniversario do BM celebrado en Madrid a principios de outubro, máis de 1.500 persoas, representantes de diversas ONG ou simplemente persoas interesadas nos problemas do Terceiro Mundo e do Medio Ambiente, reuníronse ao seu carón para lle desexar un infeliz cabodano, e firmar un manifesto no que se pide a súa disolución. CERNA ofrece neste dossier a declaración completa deste Foro Alternativo, así como unha man de pequenos comentarios autoría de Joam Carmona que amplían algunhas das referencias que se conteñen no manifesto.

A Axenda 21 en Santiago de Compostela

Elvira Cienfuegos

CERNA Nº 34 - -

Páx. 14

O 27 de Abril de 2000 o Concello de Santiago de Compostela acordou en sesión plenaria sumarse á Carta das Cidades e Vilas Europeas para a Sustentabilidade (Carta de Aalborg), asumindo como propios os criterios de actuación contidos nela e comprometéndose, entre outros obxectivos, a iniciar un proceso de elaboración dunha Axenda 21 Local (A21L). Preveuse, nesta liña, a realización dunha auditoría ambiental que permitise coñecer en profundidade os problemas ambientais do municipio e identificar as vías para a súa resolución, de cara a establecer un plan de acción ambiental; e acordouse asimesmo á creación dun Consello Sectorial de Medio Ambiente que servise de canle de debate, participación e consecución de maior número de sinerxias positivas.

Revista CERNA
Avenida de Castelao, 20-Baixo 15704 Santiago de Compostela
Tlf/Fax: 981 570 099 Email:cerna@adega.gal
Edición: Ronda Fontiñas, 180 Entrechán. 27002 Lugo
Tlf: 982 240 299 Email: cerna@adega.gal