Revista CERNA

Artigos de Contaminación. Revista CERNA, medio ambiente e ecoloxismo da man de ADEGA

A mina de Touro-O Pino, de macrovertedoiro a megaexplotación mineira

Xan Louzao e Fins Eirexas

CERNA Nº 79 - Leirón Cinsento

Páx. 20-23

En 1973 comezou a explotación da mina pola empresa Río Tinto, que continuou ate 1986. Abandonada a actividade, os terreos ficaron sen restaurar, contaminando fortemente as augas subterráneas e superficiais, como ten demostrado ADEGA a través de sucesivas analíticas –a última en decembro de 2017- nas últimas tres décadas. A partir de 2000, a mina utilizouse para o depósito de enormes cantidades de residuos, aparecendo entón a contaminación do aire polos fortes cheiros xerados. A esta situación, sumábase hai un ano a solicitude de reapertura da explotación mineira baixo o nome comercial “Cobre San Rafael S.L.”. O novo proxecto, impulsado pola actual concesionaria Explotaciones Gallegas, S.L, xunto coa multinacional chipriota Atalaya Mining, pretende extraer cobre en toda a extensión que ten concedida até o ano 2068, que abarca máis de 2.000 Has (20 km2), partindo o concello de Touro en dous e ocupando tamén parte de O Pino. A oposición veciñal á mina foi medrando segundo se foron coñecendo os pormenores do proxecto nun contexto administrativo pouco transparente. Agora saen á luz informes sectoriais das diferentes consellarías, previos á declaración de impacto ambiental, que aínda reafirman máis a oposición á mina.

ACTUALIDADE: A saúde dos nosos bosques

Redacción/Cerna

CERNA Nº 9 - -

Páx. 3

A Estrada, un dos concellos máis extensos de Galiza, caracterízase por unha fisionomia eminentemente rural e a ausencia de focos de contaminación atmosférica locais. Nembargantes, un estudo de Adega nestas terras indica que preto da mitada das árbores están gravemente danadas pola contaminación atmosférica procedente de Meirame e As Pontes.

ACTUALIDADE: Tarxetas postais para esixir os dados da contaminación da celulosa de Lourizán

Antón Masa

CERNA Nº 9 - -

Páx. 5

O autor, que pertence a Asociación para a Defensa da Ría, relatanos a campaña pública desenvolvida pola APDR co obxectivo de exisir da Xunta a publicación dos resultados, e que, no caso de incumprimento do convenio asinado, proceda ao peche definitivo do complexo Ence-Elnosa. A APDR pudo comprobar xá que ENCE non cumple coa lexislación ambiental aplicable, nen sequera cos criterios contemplados no convenio que ela mismo asinou.

ENTREVISTA: Conversa con Ramón Varela: A chuvia ácida: investigación penalizada na Galiza

Ramón Varela

CERNA Nº 9 - -

Páx. 6-8

"Nos anos 70, dáse na Galiza unha situación de profundo descoñecemento do emdio natural galego, e de falta de estudos sobre a nosa realidade. É nesta situación cando se nos caen toda unha serie de proxectos industriais de dubidoso interese económico e un gran impacto ambiental sobre o medio natural, tanto de contaminación como de esquilmación de recursos."

DOSIER CERNA: Celulosas de Pontevedra:30 anos de degradación ambiental

Redacción/CERNA

CERNA Nº 10 - -

Páx. 19-26

As celulosas incrementan gravemente a perigosidade ambiental das augas das rías de Pontevedra. Moitas zonas destas rías teñen unha contaminación de tipo fundamentalmente microbiolóxico e bacteriano e noutras súmaselle unha forte presenza de mercurio e outras substancias nos sedimentos provocadas polas celulosas.

DOSIER: A choiva ácida

Redacción/CERNA

CERNA Nº 7 - -

Páx. 17-24

CERNA conta neste artigo con un traballo elaborado por Ramón Varela Díaz, ecoloxista que dedicou varios anos á investigación da choiva ácida na Galiza profundizando neste tema e nas consecuencias que teñen as centrais térmicas no medio.

Revista CERNA
Travesa de Basquiños, nº 9 baixo. 15704 Santiago de Compostela
Tlf/Fax: 981 570 099 Email:cerna@adega.gal
Edición: Ronda Fontiñas, 180 Entrechán. 27002 Lugo
Tlf: 982 240 299 Email: cerna@adega.gal