Revista CERNA

Artigos de Conservación e biodiversidade. Revista CERNA, medio ambiente e ecoloxismo da man de ADEGA

O bosque de ribeira do río Barcés. Diagnóstico e propostas de actuación

Jaime Fagúndez, Judith Brañes, Yaiza R. Lueje e María J. Servia.

CERNA Nº 88 - Galiza contra a vaga eólica

Páx. 39-42

Os bosques de ribeira teñen unha gran importancia na regulación da dinámica hidrolóxica dos ríos, e serven tamén de indicadores do seu estado ecolóxico. Neste estudo avaliamos o estado do bosque de ribeira do río Barcés, o río que abastece gran parte da auga demandada pola cidade da Coruña. Identificamos os principais impactos que afectan ó bosque e propoñemos medidas de restauración e conservación.

Refuxios para insectos

Ramsés Pérez

CERNA Nº 88 - Galiza contra a vaga eólica

Páx. 43-45

Os Hoteis de insectos son construcións dedicadas a diferentes especies de invertebrados que están a sufrir un serio declive. Abordaremos as cuestións relacionadas coa súa problemática e propostas que axuden á súa conservación.

A xestión da Rede Galega de Espazos Protexidos e a conservación das aves ameazadas

Cosme Damián Romay Cousidoe Luis Tapia del Río

CERNA Nº 87 - Espazos protexidos e conservación de aves

Páx. 17-20

Neste artigo realízase unha aproximación á efectividade da Rede Galega de Espazos Protexidos (13% do territorio galego) en relación á conservación das aves consideradas En perigo de extinción e Vulnerables en Galiza polos catálogos galego e español de especies ameazadas. A través dun sistema de puntuación (0 a 10), obtense que só 7 das 45 especies ameazadas chega ao aprobado (mellor nota de 8), suspendendo o resto de especies, 7 delas mesmo cun 0. Estes resultados suxiren que a Rede Galega de Espazos Protexidos e/ou a xestión ambiental que se realiza dela son insuficientes para garantir a conservación das especies ameazadas de Galiza.

Dous enfoques dos problemas de conservación das aves de Galiza e un mesmo diagnóstico

Cosme Damián Romay Cousidoe Luis Tapia del Río

CERNA Nº 87 - Espazos protexidos e conservación de aves

Páx. 21-23

Unha análise transversal da extensión e intensidade dos problemas de conservación da natureza en Galiza conclúe que un terzo do territorio está degradado, as especies de aves xa ameazadas empeoran a súa situación e as aves comúns (nidificantes ou non) están afectadas de modo crecente. O estudo tamén avalía as ameazas de conservación nas grandes categorías taxonómicas das aves galegas. O 34,7% das ordes e o 25,7% das familias de aves atópanse “seriamente afectados”, en especial polos cambios no seus hábitats. Arguméntase a necesidade de mudar as políticas ambientais de protección do patrimonio natural para paliar estas ameazas e impactos.

O paso de lontras do encoro de Cecebre, un exemplo de sinerxías para a conservación da natureza

Redacción Cerna

CERNA Nº 87 - Espazos protexidos e conservación de aves

Páx. 24-27

A estrada AC-221, a carón do encoro de Abegondo-Cecebre, pasou de ser un punto negro de mortalidade de lontras a converterse nun caso de éxito da convivencia entre as infraestruturas viarias e a xestión e conservación de pequenos mamíferos. Como área recoñecida dentro da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, resultaba primordial manter o equilibrio entre a natureza e a acción humana, polo que entidades de diversa índole, desde grupos naturalistas a administracións locais, se involucraron en dar resposta á problemática dos atropelos de lontras. O resultado foi a construción dun paso de fauna, pioneiro en Galiza.

A diversidade de aves ao longo de 37 anos no Courel

María Losada, Luis Salaverri, José Guitián e Mar Sobral

CERNA Nº 86 - Especial Vaga eólica II

Páx. 35

As aves son excelentes indicadores de biodiversidade porque as tendencias das súas poboacións son moi sensibles aos cambios ambientais. O estudo do artigo explora como a diversidade de aves cambiou entre 1977 e 2014, en 5 sitios das montañas do Courel. Atopa que o número de especies de aves non cambiou despois de 37 anos, aínda que oito especies variaron na súa abundancia. Así, o estudo amosa que as aves poden manterse en áreas naturais ben conservadas.

Revista CERNA
Avenida de Castelao, 20-Baixo 15704 Santiago de Compostela
Tlf/Fax: 981 570 099 Email:cerna@adega.gal
Edición: Ronda Fontiñas, 180 Entrechán. 27002 Lugo
Tlf: 982 240 299 Email: cerna@adega.gal