Cerna, revista galega de ecoloxía e medio ambiente de ADEGA, Asociación para a defensa ecolóxica de Galicia. Democrática, independente e sen ánimo de lucro, traballa en defensa do medio ambiente galego e global do que depende a nosa calidade de vida dende hai máis de 25 anos. " /> Cerna, revista galega de ecoloxía e medio ambiente de ADEGA, Asociación para a defensa ecolóxica de Galicia. Democrática, independente e sen ánimo de lucro, traballa en defensa do medio ambiente galego e global do que depende a nosa calidade de vida dende hai máis de 25 anos. " />

Artigos de Auga e ríos. Revista CERNA, medio ambiente e ecoloxismo da man de ADEGA.

Potencial para o aforro de auga na vivenda

Manuel Soto

CERNA Nº 79 - Leirón Cinsento

Realizar unha auditoría da auga no fogar é unha actividade moi recomendábel para descubrir numerosas oportunidades de aforro da auga e achegar o noso grao de area á protección da natureza e tamén a un estilo de vida máis sustentábel. Neste traballo presentamos algúns dos resultados acadados nun elevado número de auditorías realizadas en diversas materias da Universidade da Coruña. A nivel social, o programa Fogares Verdes que combina a concienciación e o aforro de auga e enerxía, xunto coa prevención da xeración de residuos e a recollida separada, deberían ser unha prioridade.

Avaliación dos riscos penais para a auga: o proxecto WATER CRIMES

Luz María Puente Aba e Eva María Souto García

CERNA Nº 77 - Abonda xa de eucalipto!

Páx. 44-47

O proxecto “Water Crimes”, financiado pola Comisión Europea, ten como finalidade avaliar os riscos penais para a auga. Neste artigorevísanse os principais tipos de perigo para a auga destinada ao consumo humano (auga doce e potable) identificados na investigación eque poden ser constitutivos de delito. Entre eles temos a contaminación e o envelenamento, a subtracción, a fraude, ou a corrupción.Finalmente, preséntanse propostas de solución para unha mellor prevención e persecución dos crimes a nivel europeo.

ACTUALIDADE: A propósito das directrices do plano hidrolóxico Galiza- Costa

Xesús Pereiras López

CERNA Nº 9 - -

Páx. 2

A COTOP, a finais do 93, debido a obrigatoriedade que establece a Lei de Augas de elaborar un plan hidrolóxico intracomunitario, elaborou un proxecto de directrices con boas intencións, pero cheo de incorreccións. Sinalmos que este proxecto chega descaradamente tarde, xa que se sitúa o primeriro horizonte do plano hidrolóxico no 1992, e o proxecto de directrices presentouse en Outubro de 1993.

ACTUALIDADE: A contaminación dos ríos Sar e Sabela

Redacción/Cerna

CERNA Nº 9 - -

Páx. 4

As concentracións de materia orgánica, materiais en suspensión, amoniaco e fosfatos encontranse moito por enrriba das concentracións normais para a vida dos peixes nos ríos Sar e Sabela. Isto é unha consecuencia dos vertidos urbanos de Santiago, xa que a ampliación da planta depuradora de A Silvouta non acadou os obxectivos esperados.

INFORME PETROVIGO: Unha nova ameaza a calidade ambiental e ao desenvolvemento económico

Manuel Gómez Valverde

CERNA Nº 9 - -

Páx. 9-10

Os ecosistemas especiais presentes nas nosas rías teñen un novo inimigo, tales como son os recheos, os vertido urbanos sen depuracións e implantacións industrais inadecuadas... e non esquezamos que estos ecosistemas teñen unha compricada rexeneración. O modelo económico da ría de Vigo, debe basearse no fomento da producción da propia riqueza da ría e de transformación dos produtos, mesmo sería unha alternativa a Petrovigo unha empresa encargada da limpeza da ría.

ACTUALIDADE: Navia de Suarna: 50 anos de encoros

Joam Carmona

CERNA Nº 10 - -

Páx. 2-3

Falar de Vavia de Suarna é falar dos encoros, pois a súa historia nos últimos 50 anos, atópase ligada aos mesmos que, sen chegar a construirse, xa provocaron o atraso e empobrecemento de toda unha ampla comarca, chea de vida e riqueza noutrora. Recentemente, o MOPTMA ven a autorizar o proxectado encoro de Suarna, ao que os veciños seguen manifestando a súa total oposición.

Revista CERNA
Travesa de Basquiños, nº 9 baixo. 15704 Santiago de Compostela
Tlf/Fax: 981 570 099 Email:cerna@adega.gal
Edición: Ronda Fontiñas, 180 Entrechán. 27002 Lugo
Tlf: 982 240 299 Email: cerna@adega.gal