Revista CERNA

Artigos de Agroecoloxía. Revista CERNA, medio ambiente e ecoloxismo da man de ADEGA

Incendios e eucaliptos avanzan xuntos

Ramón Varela Díaz

CERNA Nº 78 - ILP: Unha nova lei forestal

Os incendios foron constantes e paralelos a un aumento de produción de madeira e serviron para estender o eucalipto en Galicia. A Administración dedica fondos públicos para facernos crer que está combatendo o lume, mais tamén potencia as plantacións de crecemento rápido (eucaliptos e piñeiros) e as situacións que propagan o lume. É un feito o abandono do bosque autóctono, a escasa produción de madeira de calidade das nosas árbores, e tamén a baixa produción de leña, mel, cogomelos, gandería en liberdade... A industria transformadora e derivada da madeira podería ser moi superior á actual e serviría para fixar poboación no medio agro-forestal galego se o modelo forestal mudase. Neste artigo, analizamos tres aspectos do monte galego: o seu potencial madeireiro, o problema dos incendios forestaise o imparable avance do eucalipto.

TRIBUNA DA CONVIDADA: A reforma da política agraria común

Lidia Senra

CERNA Nº 7 - -

Páx. 6

A nova PAC vai xerar labregos e labregas cada vez máis arruinados; unha alimentación cada vez máis cargada de residuos de abonos químicos, fitosanitarios ou hormonas; medio ambiente máis deteriorado; o medio rural cada día máis despoboado e as axudas estructurais para os países máis ricos e desenvolvidos.

AGROECOLOXÍA: e desenvolvemento rural

Fernando Malvar e Isabel Torres

CERNA Nº 7 - -

Páx. 8-9

Hai que considerar a importancia dos ecosistemas e non só o aumento da producción, sendo esta última a liña seguida polo pensamento agronómico-tecnicista-parcelario e a economía clásica, por iso é necesario mudar a dirección do actual modelo de desenvolvemento agrario.

O uso dos xurros mitiga o impacto ambiental no agro galego

Juan Castro Insua

CERNA Nº 55 - .

Páx. 38 - 41

O autor sostén que a actividade agrogandeira actual na Galiza presenta un impacto ambiental menor que o doutras agriculturas de referencia grazas ao mantemento da integración da actividade agrícola e gandeira pola vía do uso dos xurros como fertilizante. Así mesmo, avoga polo mantemento e mellora deste modelo, promovendo a valorización do xurro como un importante recurso económico e ambiental e evitando que pase a ser considerado como un residuo.

A cooperativa de agricultura ecolóxica Raínha Lupa. Avolta dos normandos a Quilmas

Lucía Ferreira e Xosé Manuel Casais

CERNA Nº 58 - Crónica: O incerto futuro de ENCE en Galiza

Páx. 30 - 31

Nesta pequena aldea, saqueada no pasado polos normandos, as industrias acuícolas pretenderon expandirse máis do que xa o fan colonizando uns fértiles terreos agrarios. Ante esta situación os veciños rebeláronse formado unha cooperativa para a xestión común do territorio, volvendo cultivar as terras coma no pasado, obtendo así beneficios ao tempo que conservan as terras en propiedade e o medio natural en bo estado de conservación

Agricultura ecolóxica e conservación do ecosistema agrario tradicional na Limia

Manuel García

CERNA Nº 59 - Mar: do litoral ás profundidades

Páx. 38 - 39

O agro tradicional proporcionou alimentos e outros bens necesarios de xeito continuado durante séculos, grazas á sabedoría acumulada xeración tras xeración. Os labregos souberon crear un sistema cíclico e autosuficiente en perfecta harmonía coa natureza. Unha obra de arte cun valor monumental moi pouco valorado e respectado polo “galego sapiens” das últimas décadas, obsesionado forzosamente cara a un produtivismo insustentábel de nefastos efectos secundarios para o medio ambiente, a saúde dos consumidores e do propio agricultor.

Revista CERNA
Travesa de Basquiños, nº 9 baixo. 15704 Santiago de Compostela
Tlf/Fax: 981 570 099 Email:cerna@adega.gal
Edición: Ronda Fontiñas, 180 Entrechán. 27002 Lugo
Tlf: 982 240 299 Email: cerna@adega.gal