Revista CERNA

Buscador

Formulario de busca

Roteiro pola Serra do Faro

-

CERNA Nº 33 - -

Páx. 39

Breve intoducción pola Serra do Faro que se encadra entre as comarcas do río Arnego e as chairas de Chantada.

25 anos de ecoloxismo na Galiza

Manuel Soto Castiñeira

CERNA Nº 33 - -

Páx. 42-43

Baixo o títuto " 25 ano de Medio Ambiente e Ecoloxismo na Galiza", ADEGA publica un libro onde recolle relatorios dunhas xornadas realizadas o ano pasado coa idea de lembrar a creación de ADEGA nos anos setenta e as principais loitas ecolixistas dende entón.

Evolución da choiva ácida en Galicia e en Europa

Ramón Varela Díaz

CERNA Nº 32 - -

Páx. 9-10

Para Galiza, a redución das emisións da chúvia ácida non é un problema técnico senon político, como pon de manifesto o comportamento desigual das empresas eléctricas: xa na década dos 90 Endesa reduciu as emisións nin 95% na súa central térmica de Andorra (en Teruel, queimando tamén lignito), mentres que na central térmica das Pontes só reduciu o 37%, o mínimo que esixía a CE. Así, no ano 2001, Galiza superará as emisións de SO2 de sete países da CE: Bélxica, Dinamarca, Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Holanda e Portugal; e no 2010 superaremos as de nove países.

Balance ambiental dunha lexislatura

Manuel Soto e Xosé Veiras

CERNA Nº 33 - -

Páx. 7-9

Unha avaliación da xestión ambiental da Xunta durante estes catro anos supón avaliar o traballo da Conselleria Meio Ambiente, a principal novidade do anterior proceso electoral. O nomeamento do seu titular, Carlos del Álamo, foi recibido con manifesto escepticismo polos colectivos de defensa ambiental, pois eran coñecedores das suas ideas sobre a problemática da eucaliptización e os incéndios forestais, ao ser del Álamo o responsábel do Planb Forestal de 1992, ou sobre a xestión da caza e a pesca. A política clientilista própia dos governos Fraga iría dominando as relacións entre a nova Consellería e o movimento ecoloxista, e é medida que se confirmaron as actuacións máis degradantes para o ambiente, foi medrando a fenda entre aquela a imensa maioría do movimento ecoloxista.

A subasta da nosa natureza

Xosé Benito Reza

CERNA Nº 33 - -

Páx. 10-11

A avaliación do impacto ambiental é, hoxe por hoxe, o mellor instrumento para asegurar a compatibilidade dos proxectos. Todos, ou "case todos" desexemos encarecidamente, que se racionalice a esperpéntica subasta que se está a facer dos nosos ríos, das nosas paisaxes, dos nosos recursos; que se comecen a cumprir eficazmente, sen máis demora, as medidas propostas nos dictames ambientais con tódolas súas consecuencias.

A loita contra os contaminante químicos intensifica-se en Europa

Manuel Soto Castiñeiras

CERNA Nº 33 - -

Páx. 12-13

Co obxectivo da erradicación dos chamados compostos orgánicos persistentes (COPs) e dos metais mais tóxicos, nos últimos dous anos están-se a desenvolver campañas conxuntas de diferentes federacións ecoloxistas europeas, como a Oficiana Europea do Ambiente (OEMA) da que forma parte ADEGA. Os COPs son contaminantes tóxicos e perigosos, entre os que se achan resíduos como as dioxinas e os furanos, os policlorobifenilos (PCBs), os hidrocarburos poliaromáticos (HPA), ou productos químicos manufacturados como muitos pesticidas clorados. Estas campañas van ser decisivas, xa que estamos nun momento no que diversos textos legais e convénios internacionais precen a erradicación progresiva dalgúns destes contaminantes, pero no que tamén os sectores industriais interesados, sexa a indústria dos pesticidas ou as empresas incineradoras entre outros, están a presionar fortemente para retardar a súa aplicación. Falamos do Convénio de Estocolmo para a erradicación dos COPs, asinado o 23 de Maio de 2001 por mais dun cento de países, e tamén polo estado español, ou da lista de contaminante prioritários da auga, acordada pola Unión Europea o 9 de Xuño deste mesmo ano.

Revista CERNA
Travesa de Basquiños, nº 9 baixo. 15704 Santiago de Compostela
Tlf/Fax: 981 570 099 Email:cerna@adega.gal
Edición: Ronda Fontiñas, 180 Entrechán. 27002 Lugo
Tlf: 982 240 299 Email: cerna@adega.gal