Revista CERNA

Buscador

Formulario de busca

A Cementeira Cosmos, incineración tamén no Bierzo (Crónica dunha loita gañada)

Luís Fernández Canedo

CERNA Nº 65 - Os ríos: explorar para conservar

Páx. 38

En xaneiro de 2007 faise pública a Autorización Ambiental a Cementos Cosmos, para utilizar como combustíbel alternativo nos fornos da fábrica de Toral de los Vados, os seguintes refugallos: pneumáticos, fariñas e graxas animais, lodos de depuradora, plástico e biomasa. Ecoloxista en acción da provincia de León presentou alegacións ao proxecto ante o Servizo Territorial de Medio Ambiente da Xunta de Castela e León, e en abril dese mesmo ano organizou unha charla no salón de actos de Caixa España para informar dos perigos que o proxecto crearía para a saúde, o medio ambiente e a economía da comarca, e ponse en marcha a recollida de sinaturas contra o proxecto.

Longa ruta de pedra (e de auga)

CES

CERNA Nº 65 - Os ríos: explorar para conservar

Páx. 39

Algo así podría exclamar Celso Emilio Ferreiro ao visitar a Ruta de Pedra e da Auga, descrita na edición 64 de CERNA (primavera deste ano), na que se ve ao Presidente da Deputación de Pontevedra e ao alcalde de Cambados, xunto con centos de persoas, nunha desas multitudinarias excursións que tanto gustan a boa parte dos nosos próceres. A ruta, que discorre a carón do río Armenteira (afluente do Umia) entre Ribadumia e Meis, foi “rehabilitada” desafortunadamente pola Deputación de Pontevedra, como quere deixar patente a través deste artigo o Colectivo Ecoloxista do Salnés (CES).

Monte Cabalar: A xestión da biomasa con gando caprino e equino

Fuco Xavier Barreiro

CERNA Nº 65 - Os ríos: explorar para conservar

Páx. 40-41

O abandono contemporáneo do rural, como consecuencia do modelo de crecemento adoptado, retirou do medio o xestor fundamental -a poboación- provocando o colapso e a aparición de novos xestores, como o lume, ben como doutros desequilibrios igualmente graves (comercio mundial de alimentos, sobreexplotación, desertización, cambio climático, crise, etc.) que cuestionan o modelo actual de crecemento por asimétrica e insostíbel. O progreso e evolución futura dependerá da capacidad de recuperar o equilibrio entre xeración de recursos, aproveitamento e poboación.

Especies bioindicadoras, mensaxeiras da natureza

Ramsés Pérez

CERNA Nº 65 - Os ríos: explorar para conservar

Páx. 42-43

O contorno máis inmediato envíanos continuamente mensaxes sobre o seu estado, pero poucas veces somos quen de interpretalas. A natureza contén numerosas especies e comunidades de seres vivos que nos dan boa información da súa saúde. Neste artigo imos tratar sobre algunhas destas especies que os especialistas chaman “bioindicadoras”

O consumo de roupa sen fíos na lingua. Qué poño hoxe?

Mª Xosé Castro

CERNA Nº 65 - Os ríos: explorar para conservar

Páx. 45-47

O feito de vestir non é so unha necesidade básica. Alén de ser a maneira de facer fronte ás inclemencias metereolóxicas, é unha manifestación cultural, social, de clase ou relixiosa. Acompañando os nosos xestos e miradas, estamos a comunicarnos co noso contorno a través da roupa que levamos posta. As modas marcaron as épocas e os estilos, a pesares de que ás veces sexan cíclicas e o que se levou noutrora pode volver a estar de actualidade nas rúas. Neste artigo afondaremos no xeito en que a procura da nosa elegancia non implique deixar espida unha parte do planeta. Achegámonos ao consumo responsábel da roupa.

Drama na Eira da Xoana

Xosé Salvadores

CERNA Nº 65 - Os ríos: explorar para conservar

Páx. 48

No mes de xullo andei na Eira da Xoana e presenciei un feito no camiño que le va o coto. Quen protagonizou este feito, tan natural , foi a Ammophila Sabulosa, unha avespa moi distinguida que non é infrecuente e que para reproducirse parasita vermes. O que lle pasa ao verme cando a larva famenta da Ammophila empece a saír do ovo, é mellor non pensalo, e limitarnos a recordar que a natureza dispón de mecanismos para evitar sufrimentos, como o de privar de consciencia a vítimas.

Revista CERNA
Travesa de Basquiños, nº 9 baixo. 15704 Santiago de Compostela
Tlf/Fax: 981 570 099 Email:cerna@adega.gal
Edición: Ronda Fontiñas, 180 Entrechán. 27002 Lugo
Tlf: 982 240 299 Email: cerna@adega.gal