Os produtores ecolóxicos e de indicación protexida fronte a couza da pataca