Adega
INICIO Radio-CERNA índice temático Índice temático RADIO CERNA 2007

Revista CERNA

Boton Cerna69

Outras publicacións

bannercadernos
PDF Imprimir Correo-e
Envia Índice temático RADIO CERNA 2007 a FaceBookEnvia Índice temático RADIO CERNA 2007 a Twitter
INDICE DOS MINIESPAZOS RADIOFÓNICOS DE RADIO CERNA

Ano 2007

31 Decembro: As voces críticas do 2007. Repaso ambiental do ano.
28 Decembro: Boletín informativo.
27 Decembro: O futuro da enerxía eólica en Galiza. D.X. Enerxía, Industria e Minas.
26 Decembro: Produción enerxética do vento en Galiza. Posicionamento ecoloxista.
24 Decembro: A eólica mariña, alternativa para Galiza?
25 Decembro: Festivo.21 Decembro: Boletín informativo
20 Decembro: Fauna na urbe e concellos (Ribeira de Piquín)
19 Decembro: Informe 2007 sobre os ríos galegos
18 Decembro: Terminoloxía ambiental (os nomes das follas)
17 Decembro: O estudo paleoambiental e paleoclimático de Galiza. A. Pérez Alberti
14 Decembro: Boletín informativo
13 Decembro: Lexislación ambiental (confederacións hidrográficas)
12 Decembro: Consellos para a vida cotiá (Nadal ecolóxico)
11 Decembro: A protección do consumidor (Instituto Galego de Consumo)
10 Decembro: O consumo responsábel (experiencias)
07 Decembro: Fauna (a troita) e o Espazo das mil músicas (folión)
05 Decembro: Terminoloxía ambiental (os camiños urbanos)
04 Decembro: Núcleos de sustentabilidade (experiencias)
03 Decembro: Núcleos de sustentabilidade (D.X. de Desenvolvemento sostible)30 Novembro: Boletín informativo.
29 Novembro: Consellos para a vida cotiá (o ecodeseño)
28 Novembro: Concepción e funcións dos Espazos naturais protexidos. Europarc.
27 Novembro: A historia da conservación (desde a G.C. ata hoxe)
26 Novembro: A historia da conservación (ata a Guerra Civil)
23 Novembro: Boletín informativo. Expectativas sobre a Reserva da Biosfera. E. Domínguez Vilches.
22 Novembro: Concellos galegos (Palas de Rei) e toponimia (galiñáns).
21 Novembro: Fauna (a rula) e o Espazo das mil músicas (Madre).
20 Novembro: Política e ciencia fronte o cambio climático.
19 Novembro: Catástrofe ecolóxica no río Xallas.
16 Novembro: Boletín informativo.
15 Novembro: Terminoloxía ambiental (os camiños e vías de transporte I).
14 Novembro: Lexilación ambiental (interese público ou xeral).
13 Novembro: Marcha nacional contra o Plano Acuícola (manifesto e persoeiros).
12 Novembro: Marcha nacional contra o Plano Acuícola (afectados).
09 Novembro: Boletín Informativo.
08 Novembro: Fauna (os lagartos) e Patrimonio (a diferenza).
07 Novembro: Consellos para a vida cotía (materiais reciclables).
06 Novembro: Impactos na ría de Ribadeo.
05 Novembro: Unha nova Reserva da Biosfera.
02 Novembro: Boletín informativo. Cuña1
01 Novembro: Espazos de RN (Illas Atlánticas) e Espazo das mil músicas (o fado).


31 Outubro: Lexislación ambiental (lodos de depuración).
30 Outubro: A nova Lei da Minaría de Galiza.
29 Outubro: As experiencias da espoliación mineira.26 Outubro: Boletín informativo.
25 Outubro: Terminoloxía (substantivos colectivos/formación de plantas).
24 Outubro: Fauna (lobo 2) e Patrimonio (a cultura do lume).
23 Outubro: Inseguridade cidadá. Reganosa.
22 Outubro: Efectos ambientais de Reganosa.
19 Outubro: Boletín informativo.
18 Outubro: Lexislación ambiental (contaminación acústica) e Fauna (o lobo 1).
17 Outubro: Patrimonio (a festa) e Toponima (Pomar).
16 Outubro: Os últimos dez anos da pesca de baixura en Galiza.
15 Outubro: Os últimos dez anos do marisqueo en Galiza.
12 Outubro: Boletín Informativo.
11 Outubro: Terminoloxía (termos relacionados co mar).
10 Outubro: Brañas de Xestoso. Perspectiva social.
09 Outubro: A importancia ecolóxica das Brañas de Xestoso.
08 Outubro: Desfeita no LIC Brañas de Xestoso (Pontevedra)
05 Outubro: Boletín informativo.
04 Outubro: Campamento voluntariado no río Tea. Proxecto Ríos.
03 Outubro: Consellos para a vida cotiá (impacto ambiental do tabaco).
02 Outubro: Lexislación ambiental (Proxecto de Lei da Minaría de Galiza).
01 Outubro: A ZEPA da Limia.  


28 Setembro: Fauna (o peto) e Enerxías Alternativas (hidróxeno).
27 Setembro: Rede Natura (Macizo Central) e Patrimonio (a fornada).
26 Setembro: Terminoloxía (accidentes xeográficos de montaña).
25 Setembro: O impacto das canteiras na Cova de Eirós, Triacastela.
24 Setembro: Os impactos nas covas galegas.
21 Setembro: Boletín Informativo.
20 Setembro: Fauna (vacaloura ou escornabois) e Patrimonio (o amigo).
19 Setembro: Lexislación Ambiental (Medio Ambiente e os dereitos fundamentais).
18 Setembro: Malos cheiros e tratamento de lodos. O experto.
17 Setembro: Malos cheiros e tratamento de lodos. As queixas.
14 Setembro: boletín informativo.
13 Setembro: Enerxías Alternativas (Protocolo de Quioto) e Concellos (Guntín).
12 Setembro: O AVE en Galiza (II). Prognóstico.
11 Setembro: O AVE en Galiza (I).
10 Setembro: O transporte en Galiza.
07 Setembro: Boletín Informativo.
06 Setembro: Fauna (o sapo) e o Espazo das Mil Músicas (Peón).
05 Setembro: Terminoloxía galega (o clima).
04 Setembro: Consellos para a vida cotiá (as bolsas de plástico).
03 Setembro: Lexislación ambiental (Árbores Senlleiras) e Concellos (Rábade).


31 Xullo: Quilmas non se vende!
30 Xullo: Plano Galego de Acuicultura. Os ecoloxistas.
27 Xullo: Boletín Informativo e Toponimia (Barcia)
26 Xullo: Terminoloxía (O pino) e Fauna (a denonciña).
25 Xullo: Ecoturismo nos Parques Naturais II e o Espazo das Mil Músicas.
24 Xullo: Ecoturismo nos Parques Naturais de Galiza I.
23 Xullo: Ecoturismo. Entrevista ao Director Xeral de Turismo.
20 Xullo: Boletín Informativo.
19 Xullo: Os novos inquilinos do rural galego.
18 Xullo: O despoboamento e esperanzas de futuro. D.X. Desenvolvemento Rural.
17 Xullo: O despoboamento e o medio ambiente. D. X. Desenvolvemento Rural.
16 Xullo: O despoboamento do interior de Galiza. “Queda alguén aí?”
13 Xullo: Boletín Informativo e Toponimia (Boimorto).
12 Xullo: Lexislación ambiental e Rede Natura (LIC da Serra do Xistral).
11 Xullo: Encontro de Xogos populares. Estraviz. Cuña3
10 Xullo: Bandeiras azuis. ADEGA e FEG.
09 Xullo: Bandeiras azuis. FEE-ADEAC.
06 Xullo: Boletín Informativo.
05 Xullo: Fauna (o picapeixe) e Patrimonio (O Hórreo).
04 Xullo: O Courel, máis ameazado que nunca.
03 Xullo: Os tres tableiros do mundo actual II. Ignacio Ramonet e Ramón Chao.
02 Xullo: Os tres tableiros do mundo actual I. Ignacio Ramonet.


29 Xuño: Boletín Informativo e Rede Natura (Fragas do Eume).
28 Xuño: Lexislación Ambiental (Autorización Ambiental Integrada) e Enerxías Alternativas (Políticas de Aforro II).
27 Xuño: Concellos (Meira) e Día de San Xoán.
26 Xuño: Alimentos funcionais: supostos efectos saudábeis. Exemplos concretos.
25 Xuño: Alimentos biolóxicos, funcionais e transxénicos. Diferencias.
22 Xuño: Boletín Informativo.
21 Xuño: Consellos para a vida cotiá (o water) e Toponimia (Compostela).
19 Xuño: Os efectos do Cambio Climático en Galiza (II). Fco. Díaz-Fierros.  
20 Xuño: Terminoloxía (o xogo da espeta) e Toponimia (Mao).
18 Xuño: Os efectos do Cambio Climático en Galiza (I). Francisco Díaz-Fierros.
15 Xuño: Boletín Informativo e Flora (Teixo II).
14 Xuño: Enerxías Alternativas (Políticas de Aforro 1) e o espazo das Mil Músicas.
13 Xuño: Lexislación ambiental (Avaliación Amb. Estratéxica) e Rede Natura (Pena Trevinca).
12 Xuño: Planta de gas fóra da Ría. Reganosa e situación ambiental da Ría.
11 Xuño: Planta de gas fóra da Ría. Reganosa, ilegal e perigosa.
08 Xuño: Boletín Informativo e Toponimia (Casal).
07 Xuño: Terminoloxía. Xogos populares (a billarda).
06 Xuño: Fauna (córvidos) e Patrimonio inmaterial (a nosa lingua).
05 Xuño: De novo, máis minicentrais (II).
04 Xuño: De novo, máis minicentrais (I).
01 Xuño: Boletín Informativo e Toponimia (Pontedeume).


01 Maio: A Rede Natura en Galiza. Pablo Ramil, director IBADER.
02 Maio: Lexislación Ambiental (Lei Respons. Amb.) e Toponimia (Valouta).
03 Maio: Terminoloxía. Exteriores das casas tradicionais.
04 Maio: Boletín Informativo e Fauna (abellas 2).
07 Maio: Situación ambiental da Ría de Vigo. APDV.
08 Maio: Consellos para a vida cotiá (xardín) e Toponimia (Carballo).
09 Maio: A Rotación no Medio Rural e Enerxías Alternativas.
10 Maio: Flora (a espadana) e Patrimonio (o ferreiro). Cuña 3
11 Maio: Boletín Informativo.
14 Maio: Galiza non se vende. Manifestación contra a degradación do territorio.
15 Maio: O futuro dos bosques. Movemento Forestal Europeo.
16 Maio: Entrevista a Alberte Blanco, Director Xeral de Montes.
18 Maio: Boletín informativo e Toponimia (Barro).
21 Maio: A problemática do Courel.
22 Maio: ¿Qué se está a facer polo Courel desde a Administración?
23 Maio: Rede Natura (LIC Ancares-Courel) e Voluntariado do Monte.
24 Maio: Fauna (pinchorra) e Espazos das Mil Músicas (Quenlla).
25 Maio: Boletín Informativo.
28 Maio: Propostas políticas para o medio ambiente galego (I).
29 Maio: Propostas políticas para o medio ambiente galego (II).
30 Maio: Lexislacion ambiental (Avaliacion de Impacto) e Toponimia (Cadeira).
31 Maio: Ecovixías no monte e Flora (Teixo 1).


02 Abril: O lume. Unha Ollada Diferente. Francisco Sineiro.
03 Abril: “O Tempo dos Ríos”, Manolo Soto Castiñeira e Javier Martínez Gil.
04 Abril: Terminoloxía. As partes do carro.
09 Abril: A bioconstrución.
10 Abril: Lexislación Ambiental (Iniciativa Lexislativa Popular) e Rede Natura (Costa da Morte).
11 Abril: Fauna (lamprea 2) e Flora (sabugueiro).
12 Abril: Medio rural (os cultivos de cereais) e O Espazo das mil musicas (labregos).
13 Abril: Boletín Informativo.
16 Abril: O aproveitamento hidroeléctrico de bombeo. Parada do Sil.
17 Abril: Consellos para a vida cotiá (oficina). Toponimia (Ortigueira).
18 Abril: Enerxías Alternativas e Patrimonio (“o zoqueiro”).
19 Abril: Terminoloxía (a casa rural tradicional).
20 Abril: Boletín Informativo e Toponimia (Portomarín).
23 Abril: A Outra Cerceda. Os/as Afectados/as do carbón.
24 Abril: A Outra Cerceda. Denuncia Ecoloxista.
25 Abril: Proxecto Ríos. Campaña de primavera.
26 Abril: Fauna (abellas1) e Rede Natura (As Illas Cíes).
27 Abril: Boletín informativo e O espazo das Mil músicas (Melchor López).
30 Abril: A Rede Natura en Europa. Miguel Castroviejo, conselleiro español de MA na UE


01 Marzo: Lexislación ambiental e Enerxías Alternativas.
02 Marzo: Boletín Informativo
05 Marzo: ¿Preparados para un novo Prestige?
06 Marzo: Terminoloxía galega (os tipos de arados) e Enerxías alternativas.
07 Marzo: Medio rural. Os labores do campo.
08 Marzo: Fauna (xabarín) e Toponimia (folgoso)
09 Marzo: Boletín informativo e toponimia (barbeito)
12 Marzo: Xestión dos Residuos Sólidos Urbanos no Sur de Galiza. Posición dos ecoloxistas.
13 Marzo: Xestión dos RSUs do Sur de Galiza. Posición do experto.
14 Marzo: Consellos para a Vida Cotiá (compostaxe caseira)
15 Marzo: Lexislación ambiental (acceso á información ambiental) e flora (hedra).
16 Marzo: Boletín Informativo e toponimia (Rianxo).
19 Marzo: Os biocombustíbeis. Vantaxes e desvantaxes.
20 Marzo: Os biocombustibles. Sindicatos agrarios.
21 Marzo: A lenga-lenga. O carro.
22 Marzo: Terminoloxía ambiental. Fondos de carbono.
23 Marzo: Boletín Informativo e Toponimia (Rial).
26 Marzo: Ramón Fuentes Colmeiro. “Agrosistemas sustentábeis e ecolóxicos”.
27 Marzo: Educación Ambiental. Día das Árbores.
28 Marzo: Lexislación ambiental (multa europea) e Patrimonio (O Antroido).
29 Marzo: Fauna (lamprea 1) e Toponimia (De Rei).
30 Marzo: Boletín Informativo e Enerxías Alternativas.


01 Febreiro: Fauna galega e toponimia
02 Febreiro: Boletín Informativo
05 Febreiro: Urbanismo no litoral. Perspectiva ecoloxista
06 Febreiro: Urbanismo no litoral (2). Perspectiva do profesional
07 Febreiro: Flora galega e Patrimonio Cultural
08 Febreiro: Lexislación Ambiental e Toponimia
09 Febreiro: Boletín Informativo e Toponimia
12 Febreiro: Cambio Climático (1): Evidencias e Consecuencias
13 Febreiro: Cambio Climático (2): Solucións.
14 Febreiro: Entrevista a Pepe Salvadores sobre a situación do lobo
15 Febreiro: Consellos para a vida cotiá e “O espazo das mil músicas”
16 Febreiro: Boletín informativo e Toponimia
19 Febreiro: Liñas de Alta Tensión (1). Caso Becerreá e Baralla (Lugo) e Merza (Pontevedra)
20 Febreiro: Liñas de Alta Tensión (2): Contaminación electromagnética
21 Febreiro: Terminoloxía ambiental e Patrimonio
22 Febreiro: O buque Ostedijk enfronte de nós (entrevista Luis Díaz Cabanela)
23 Febreiro: Boletín informativo e Roteiros
26 Febreiro: Consellos para a vida cotiá e Flora
27 Febreiro: Rede Natura e Patrimonio
28 Febreiro: O espazo das Mil Músicas e Toponimia


22 Xaneiro: Enerxía solar
23 Xaneiro: Lexislación ambiental (intro)
24 Xaneiro: Consellos para a vida cotiá (intro)
25 Xaneiro: Patrimonio cultural e Enerxías alternativas (intro)
26 Xaneiro: Boletín informativo e Toponimia
29 Xaneiro: Canteiras de cuarzo da Terra Chá (posición social)
30 Xaneiro: Canteiras de cuarzo da Terra Chá 2 (posición da Administración)
31 Xaneiro: Patrimonio e Enerxías Alternativas
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 


ADEGA