Menu Content/Inhalt
INICIO arrow Que Facemos
Que facemos
buscando.jpgADEGA actúa en diferentes áreas de traballo, procurando abordar a maior parte da problemática ambiental a través de diferentes grupos de traballo.

As actividades de ADEGA realízanas socios e socias activistas que achegan voluntariamente o seu tempo, coñecementos e habilidades. Para desenvolver o seu traballo ADEGA tamén conta coa participación e a colaboración de científicos e de técnicos expertos en determinados campos que posibilitan que as críticas e propostas da asociación estean ben fundamentadas e teñan a solidez técnica necesaria.
Entre outros, ADEGA traballa nos seguintes campos:

Agroecoloxía

Biodiversidade e Espazos Naturais

Dereito de acceso á Información Ambiental

Educación Ambiental

Enerxía

Litoral

Montes e bosques

Globalización

Pacifismo

Residuos e Contaminación

Ríos

Transporte e mobilidade

Transxénicos

Así mesmo, ADEGA atende ás cuestións puntuais que entran dentro do seu ámbito de actuación, e desenvolve distintas actividades lúdico/divulgativas como roteiros, charlas, xornadas, etc.


Esta categoría está baleira

 • Organización  ( 3 elementos )
  O ámbito de actuación de ADEGA abrangue todo o país, polo que a súa estrutura atópase organizada en Delegacións locais que teñen competencias sobre a súa demarcación, traballando sempre en coordenación coa Delegación Nacional, encargada de prestar apoio ás iniciativas locais e desenvolver o traballo que supere as demarcacións locais.

  Ten tres órganos decisorios: a Asemblea Xeral, A Xunta Directiva Xeral e a Comisión Permanente, sendo o primeiro o máximo órgano de Goberno

  A Asemblea Xeral, á que poden asistir todos os socios e socias con voz e con voto, é o máximo órgano de goberno de ADEGA. A Asemblea Xeral, que se reúne de forma ordinaria unha vez ao ano, establece as liñas de actuación da asociación, debate os balances de actividades e económico e elixe os membros da Xunta Directiva Xeral, cuxo mandato é de dous anos.

  A Xunta Directiva Xeral é o principal órgano de goberno entre asemblea easemblea. Está formada polo/a presidente/a, o/a vicepresidente/a, o/a secretario/a xeral, o/a vicesecretario/a xeral, o/a tesoureira, representantes das delegacións e vocais responsábeis da coordinación das diferentes áreas de traballo.

  A Comisión Permanente, elixida tamén pola Asemblea Xeral, está constituída por algúns membros da Xunta Directiva Xeral e encárgase de dirixir a xestión cotiá da asociación.

  Todos os cargos da Xunta Directiva Xeral e da Comisión Permanente son elixidos por períodos bianuais renovábeis


  asamblea.jpg
  ADEGA é unha asociación independente e democrática. Todos os socios e socias de ADEGA poden participar, a través das asembleas, na definición das posicións da asociación e no establecemento da súas liñas de actuación.
  fervenzatoxa.jpg
  ADEGA realiza múltiples accións para protestar contra as agresións ambientais, incluíndo accións directas non violentas. Na imaxe recóllese unha protesta contra a celebración dunha competición de trial no interior do espazo natural da fervenza do Toxa (Silleda)

designed by www.madeyourweb.com
ADEGA